اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد

به گزارش جهان به نقل از مهر، در جلسه علنی مورخ ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب دائمی این قانون موافقت و در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۵ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
 
ماده ۱ ـ شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب ۹/۲/۱۳۳۰ تأسیس شده است و از این پس در این اساسنامه «شرکت» نامیده ‌می‌شود، مطابق این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت از جمله قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ اداره می‌شود. این شرکت از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
 
ماده ۲ ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در این اساسنامه نیز معتبر است.
 
ماده ۳ ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می‌تواند دفاتر، شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل و خارج ‌از کشور تأسیس نماید. این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است.
 
ماده ۴ ـ سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بیست میلیون‌ریال (۸۹۴.۵۶۲.۶۲۰) میلیون‌ریال و منقسم به ۸۹۴.۴۵۶.۲۶۲ سهم ده‌میلیون ریالی بانام است که صددرصد (۱۰۰%) آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و تماماً پرداخت گردیده است.
 
تبصره ـ جز در موارد مذکور در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) این اساسنامه، هر نوع تغییر در سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت طی تشریفات قانونی به وزارت نفت ارسال می‌گردد.
 
ماده ۵ ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 
تبصره ـ فعالیت شرکت در زمینه عملیات پایین‌دستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد منوط به تصویب هیأت‌ وزیران و در خارج از کشور منوط به تصویب مجمع عمومی است.
 
ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات شرکت عبارتند از:
۱ ـ مطالعه، اکتشاف و استخراج، توسعه و تولید و بهره‌برداری صیانت‌شده از منابع نفت به ‌موجب قرارداد منعقدشده با وزارت نفت
۲ ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز با دولتها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای بین‌المللی در راستای انجام فعالیت‌های موضوع شرکت
۳ ـ تجارت نفت در چهارچوب سیاست‌های وزارت نفت و به موجب قراردادهای منعقدشده با وزارت نفت
۴ ـ خرید، اجاره، تأسیس، تکمیل، توسعه، نگهداری، تعمیر و حفاظت از خطوط لوله، دستگاهها، تأسیسات و تجهیزات ارتباطات لازم از جمله برقراری سرویس‌های مخابراتی با سیم و بی‌سیم در چهارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۵ ـ ثبـت پروانه‌های اختراع، طرحهای صنعتی و علائم و نامهای تجاری متعلق به شرکت در مراجع مربوط و نیز خرید و تملک حق بهره‌برداری از اختراعات، طرحهای صنعتی و دانش فنی متعلق به اشخاص ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن
۶ ـ کمک و حمایت از شرکتهای ایرانی دانش‌بنیان و اشخاص ایرانی راجع به طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز عملیات موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور
۷ ـ مدیریت ذخیره‌سازی و انتقال نفت
۸ ـ همکاری با وزارت نفت در تدوین برنامه‌های راهبردی صیانت از منابع نفت کشور
۹ ـ همکاری با وزارت نفت در تدوین و به‌روزرسانی برنامه راهبردی و طرح جامع انرژی کشور درجهت بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی
۱۰ ـ سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت‌های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور ‌براساس سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت
۱۱ ـ هدایت و راهبری شرکتهای فرعی تابعه جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده به‌وسیله وزارت نفت
۱۲ ـ دریافت و اعطای اعتبارات، تسهیلات و ضمانت در داخل یا خارج کشور در راستای انجام فعالیت‌های موضوع شرکت
۱۳ ـ ارتقای بهـره‌وری و شاخصهای فعالیت شرکت به استانداردهای جهانی و بالاتر از آن
۱۴ ـ انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی درخصوص عملیات و فعالیت‌های مرتبط با موضوع شرکت در چهارچوب نظام جامع پژوهشی وزارت نفت با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی داخل و خارج صنعت نفت
۱۵ ـ اجرای اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و حفظ محیط‌زیست و سلامت در تمام حوزه‌های فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی تابعه مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط
۱۶ـ تدوین و اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت، شعب و نمایندگی‌های آن و شرکتهای فرعی تابعه در راستای استفاده حداکثری و بهینه از سرمایه‌ها، تجهیزات و منابع انسانی در اختیار
۱۷ ـ تأمین خدمات حمل‌ونقل هوایی و دریایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب می‌کند با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط
۱۸ ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با اولویت استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی
۱۹ ـ واگذاری بخشی از عملیات موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی
۲۰ ـ تأسیس، ادغام، انحلال، تجزیه و واگذاری شرکتهای فرعی تابعه شرکت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۲۱ ـ تهیه پیوست‌های فرهنگی، حفاظت از محیط زیست و پدافند غیرعامل در کلیه پروژه‌های مرتبط با قراردادهای مهم (با تأثیرگذاری میان‌مدت و بلندمدت) منطبق با قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط
 
ماده ۷ ـ ارکان شرکت عبارتند از:
۱ ـ مجمع عمومی
۲ ـ هیأت‌مدیره
۳ ـ مدیرعامل
۴ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 
ماده ۸ ـ مجمع‌عمومی از اجتماع اشخاص زیر به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان صاحب سهام شرکت تشکیل می‌شود:
۱ ـ وزیر نفت به‌عنوان رئیس مجمع
۲ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ ـ وزیر نیرو
۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
تبصره ـ هیچ یک از اعضای مجمع‌عمومی شرکت نمی‌توانند به‌عنوان عضو اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت یا شرکتهای فرعی تابعه منصوب شوند. وزیر نفت از حکم این تبصره مستثنی است.
 
ماده ۹ ـ انواع مجمع‌عمومی عبارتند از:
۱ ـ مجمع‌عمومی عادی
۲ ـ مجمع‌عمومی فوق‌العاده
 
ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی عادی در چهارچوب سیاست‌های وزارت نفت، در غیر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر می‌باشد:
۱ ـ بررسی وتصویب خط‌مشی، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های‌کلان شرکت
۲ ـ استماع گزارش هیأت‌مدیره و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش سالانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳ ـ انتخاب یا ابقای اعضای هیأت‌مدیره شرکت قبل از انقضای مدت تصدی به پیشنهاد وزیر نفت، تعیین حقوق و مزایا و عزل آنان با رعایت مفاد این اساسنامه
۴ ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه وی، به پیشنهاد رئیس مجمع
۵ ـ عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی به پیشنهاد هریک از اعضای مجمع
۶ ـ تصویب تشکیلات کلان به پیشنهاد هیأت مدیره
۷ ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به پیشنهاد هیأت مدیره
ت
 
بصره ـ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مزبور برای شرکتهای فرعی تابعه نیز لازم‌الاجراء است.
۸ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۹ ـ تصویب سیاست‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط
۱۰ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط
۱۱ ـ اقدام مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای فرعی تابعه برای تصویب تجزیه و انحلال شرکتهای مذکور یا تأسیس شرکتهای فرعی جدید در ذیل آنها، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط، منوط به موافقت قبلی مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد.
۱۲ ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت و ارسال آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی و بررسی و تصویب ضوابط اجرائی بودجه مصوب
 
ماده ۱۱ ـ صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده به‌شرح زیر است:
۱ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر در مواد اساسنامه شرکت  

[ منبع این خبر سایت جهان نیوز-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات