تست شخصیت شناسی: زود از كوره در می روید؟

عصبانی شدن،تست روانشناسی

تست شخصیت شناسی: زود از كوره در می روید؟

همه آدم‌ها موي دماغ شما هستند؟ كافي است حرفي كه نمي‌خواهيد بشنويد را به شما بزنند يا جوري كه نمي‌خواهيد نگاه‌تان كنند تا خوراك يك روز عصباني بودن‌تان جور شود؟ پاسخ‌هايي كه شما به اين تست مي‌دهيد، مشخص مي‌كند كه تا چه اندازه عصباني كردن‌تان آسان است و نيازتان به شركت در جلسات مشاوره چقدر جدي است.

در صورتي كه نمره‌اي كه در اين تست گرفتيد مشخص كرد كه شما به راحتي آب خوردن از كوره در مي‌رويد، مي‌توانيد با كمك يك مشاور يا روانشناس راهي براي كنترل خشم پيدا كنيد اما براي آرام شدن، هرگز نبايد راه‌هايي كه در پايان متن آنها را با شما درميان گذاشته‌ايم، انتخاب كنيد.

زود از كوره در مي‌رويد؟

1. وسيله تازه‌اي را كه با ذوق و شوق خريده‌ايد، باز مي‌كنيد و راه مي‌اندازيد اما مي‌بينيد هنوز استفاده نشده، خراب است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

2. تعميركار دو برابر چيزي كه انتظار داشتيد، از شما طلب كرده است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

3. اتومبيل‌تان در گل مانده و حركت نمي‌كند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

4. با كسي صحبت مي‌كنيد كه به سوال‌تان جواب نمي‌دهد.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

5. كسي كه مي‌دانيد جيبش خالي است به شما در مورد دارايي‌هايش پز مي‌دهد.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

6. وقتي داريد سيني چاي را مي‌بريد، كسي به شما مي‌خورد و چاي‌ها مي‌ريزند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

7. كـت‌تان را روي چـوب‌لـباسي گذاشته‌ايد اما كسي آن را پايين انداخته و دوباره سرجايش نگذاشته است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

8. درست به محض وارد شدن به فروشگاه، يك فروشنده شما را دوره مي‌كند و قدم به قدم همراه‌تان مي‌آيد تا بتواند به خريد راضي‌تان كند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

9. ديگران به شما مي‌خندند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

10. يك ساعت است كه پشت چراغ قرمز در ترافيك مانده‌ايد.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

11. كسي اشتباهي كرده اما گردن شما انداخته است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم ، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

12. با كسي قرار داشته‌ايد و بيشتر از 40 دقيقه از قرارتان گذشته اما نيامده است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

13. چراغ سبز شده اما حواس‌تان نبوده حركت كنيد و پشت سري‌تان بعد از بوق‌زدن‌هاي فراوان داد مي‌زند «آهاي! كي به تو گواهينامه داده؟»

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

14. سعي مي‌كنيد تمركز كنيد اما بغل‌دستي‌تان با دستش روي ميز مي‌كوبد و حواس‌تان را پرت مي‌كند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

15. به كسي كتاب دوست داشتني‌تان را قرض داده‌ايد اما گمش كرده است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

16. مي‌خواهيد به فرودگاه برويد اما راننده آژانس مسير را اشتباه رفته است.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

17. روز سخت و خسته كننده‌اي داشته‌ايد اما به محض رسيدن به خانه همسرتان از اينكه يادتان رفته شير بخريد، شكايت مي‌كند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

18. پول توي كيف‌تان تمام شده، مي‌خواهيد از عابربانك پول بگيريد، كارت‌تان را مي‌خورد.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

19. عجله داريد اما اتومبيل جلویي شما با سرعت 60 كيلومتر در بزرگراه مي‌رود و ماشين‌هاي ديگر به شما براي عوض كردن لاين راه نمي‌دهند.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

20. مي‌خواهيد احساس آزار‌دهنده‌اي را كه مدت‌هاست تجربه مي‌كنيد، با همسرتان در ميان بگذاريد اما مدام وسط حرف‌تان مي‌پرد و چيزهايی بي‌ربط مي‌گويد.

  اصلا عصباني نمي‌شوم
  كمي عصباني مي‌شوم
  عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم
  خيلي عصباني مي‌شوم
  از كوره در مي‌روم

چه نمره‌اي مي‌گيريد؟

به سوال‌هايي كه به آنها پاسخ اصلا عصباني نمي‌شوم داده‌ايد، امتياز ندهيد اما براي پاسخ‌هاي كمي عصباني مي‌شوم، عصباني مي‌شوم، خودم را كنترل مي‌كنم، خيلي عصباني مي‌شوم و از كوره در مي‌روم، به ترتيب 1، 2، 3 و 4 امتياز در نظر بگيريد. هرچه مجموع اين امتيازها به 80 نزديك‌تر شود، معنايش اين است كه شما در كنترل عصبانيت‌تان ناتوان‌تر هستيد و بيشتر به كمك يك روانشناس نياز داريد.

عصباني‌ها سراغ اين كارها نروند!

اگر نمره‌تان در اين تست از 50 بالاتر رفته، اين كارها را تا كم شدن خشم‌تان امتحان نكنيد. محققان مي‌گويند انجام اين پنج كار در زمان عصبانيت نه تنها حال‌تان را بهتر نمي‌كند، بلكه شما را از چاله به چاه مي‌اندازد.

رانندگي نكنيد

عصباني‌ها خوب از پس پيش‌بيني اتفاق‌ها برنمي‌آيند. وقتي پشت فرمان نشسته‌اند، نمي‌توانند در پيش‌بيني تصميمي كه رانندگان ديگر مي‌گيرند، موفق عمل كنند. راننده‌هاي عصباني، ميدان ديد وسيعي هم ندارند و ممکن است عابري را كه قصد عبور از عرض خيابان دارد نبینند. شايد رانندگي با سرعت زياد، آدرنالين بيشتري در خون‌تان آزاد كند اما اين كار باعث مي‌شود عصباني‌تر شويد.

رستوران نرويد

وقتي كه عصباني هستيد، به احتمال بيشتري سراغ غذاهاي ناسالم مي‌رويد. آدم‌هاي عصباني ترجيح مي‌دهند غذاهاي پركالري و خوشمزه‌اي بخورند كه مثل آب روي آتش مي‌تواند حال‌شان را بهتر كند اما متخصصان مي‌گويند خوردن غذاهاي چرب و پركالري حال عصباني‌ها را بهتر نمي‌كند كه هيچ، با به هم ريختن معده و روده‌شان دليل ديگري براي بدحالي را ايجاد مي‌كند.

فيس‌بوك را باز نكنيد

وقتی عصبانی هستید سراغ پيامك زدن، نوشتن در فيس‌بوك يا اي‌ميل زدن نرويد. درست است كه ميل زدن مي‌تواند وسوسه‌تان كند اما از آنجا كه بعد از كليك كردن روي دكمه ارسال ديگر راه برگشتي براي‌تان نمي‌ماند، با چنين واكنشي مي‌توانيد دلايل ديگري را هم براي عصبانيت در روزهاي بعد جور كنيد.

بحث نكنيد

وقتي عصباني هستيد از فشار خون گرفته تا هورمون‌هايي كه در بدن‌تان ترشح مي‌شوند، همه براي بي‌منطق كردن‌تان در بحث دست به دست هم مي‌دهند. اگر شما هم از آن دسته آدم‌هايي هستيد كه مي‌خواهند درست در لحظه بروز اختلاف با ديگران آن را حل كنند، بايد انتظار از دست دادن روابط‌تان را هم داشته باشيد.

نخوابيد

خوابيدن در لحظات عصبانيت، انتخاب بسياري از ماست اما محققان مي‌گويند اين انتخاب حال عصباني‌ها را بدتر مي‌كند. خواب بعد از عصبانيت نه تنها حال را بهتر نمي‌كند، بلكه باعث ماندگار شدن عصبانيت شما مي‌شود. وقتي براي مهار كردن عصبانيت‌تان خود را در اتاق خواب حبس مي‌كنيد، خشم شما تثبيت مي‌شود و حتي بعد از 8 ساعت خواب گريبان شما و آدم‌هاي اطراف‌تان را می‌گیرد.

منبع :سیب سبز

[ منبع این خبر سایت ایران-زندگی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تست شخصیت شناسی: زود از كوره در می روید؟» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات