علت این درد شایع در خانم های باردار -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,شایع,خانم,باردار,[categoriy]

علت این درد شایع در خانم های باردار

علت این درد شایع در خانم های باردار -آکاشایع,خانم,باردار

آکاایران: علت این درد شایع در خانم های باردار

به گزارش آکاایران: دردنافدرنیمهدومبارداریاکثراًاگرسابقهجراحینداشتهباشندمربوطبهپارگینافاست

 

یکیازسؤالاتزنانباردارکهدرهفتهبیستوسومبارداریهستنداینمیباشدکهچرادرناحیهنافاحساسدرددارنددکترآرینجراحومتخصصزنان،زایمانونازاییدربارهاینکهدردناحیهنافزنانباردارخطرناکاستیانه،توضیحاتیدادهاست

اینجراحومتخصصزنان،زایمانونازاییتشریحکردهاست دردنافدرنیمهدومبارداریاکثراًاگرسابقهجراحینداشتهباشندمربوطبهپارگینافوتولید“فتقناف”استکهبرایجلوگیریازپیشرفتآنگذاشتنپنبهداخلنافوگذاشتنسکه ایرویآنوبستنباچسب هایضدحساسیتهمراهبااستفادهازشکمبندحاملگیتوصیهمی شود

ویخاطرنشانکردمعمولاًچنانچهسزارینانجامشودموقعسزارینمی توانبازدنبخیهاززیرآنراترمیمکردوگرنهبعداًمنجربهجراحیخواهدشد،ولیاگرجراحیکردهباشندبویژهلاپاروسکوپیحتماًچسبندگیزیرنافایجادشدهاستکهباکششمنجربهدردمی شود

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - دکترسلام

 [ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «علت این درد شایع در خانم های باردار -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات