رسانه موتور تولید سبک زندگی است -آکا

آموزش کامپیوتر و اینترنت ، دیجی آکادنیای اینترنت

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران به نقل از ایتنا؛ بخش وب و اینترنت:

به گزارش آکاایران: آکا ایران- نشست پیدا و پنهان فضای مجازی با سخنرانی دانشجویان و دانش آموختگان مقطع ارشد رشته های علوم ارتباطات و مطالعات رسانه عصر یکشنبه در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران برگزار شد.

,رسانه,موتور,تولید,[categoriy]

رسانه موتور تولید سبک زندگی است

رسانه موتور تولید سبک زندگی است -آکارسانه,موتور,تولید,زندگی

آکاایران: رسانه موتور تولید سبک زندگی است

رسانه موتور تولید سبک زندگی است
محبوبه داوودی، دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات دربا ره فضای مجازی و سبک زندگی سخنرانی کرد و گفت: ما در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر می بریم. عنصر اصلی این عصر رسانه ها هستند. رسانه ها پنجره ای به جهان بیرون برای ما باز می کنند که روی تصورات و افکار ما اثر می گذارند.

او در ادامه گفت: نهاد رسانه به تولید و بازتولید و توزیع معرفت و اطلاعات در جامعه می پردازد. نقش رسانه های جدید در زندگی ما غیر قابل وصف و غیر قابل انکار است. ما در جهان امروز شاهد به وجود آمدن عصری هستیم که فضای واقعی با فضای مجازی گره خورده است.

داوودی سپس به تحولات رسانه ها در عصر جدید پرداخت و گفت : تحولات و تغییراتی که در جوامع به وجود آمد آنقدر سریع بودند که فرصت انطباق و سازگاری با شرایط جدید را از جوامع گرفته اند. در این شرایط جامعه ما دچار تأخر شد و نتوانست همپای شرایط به وجود آمده پیش برود.
او به لزوم توجه به رابطه فضای واقعی و فضای مجازی اشاره و بیان کرد: فضای مجازی بازنمایی فضای واقعی و برگردانده از واقعیت است.
فضای مجازی دارای ویژگی های فرا مکانی، فرا زمانی و جهانی بودن است و این ویژگی ها باعث شده است اینترنت در تمام شرایط در دسترس تمامی افراد قرار داشته باشد.

این دانش آموخته ارتباطات با تاکید بر استفاده بیشتر جامعه از اینترنت یادآور شد: قشر جوان توجه ویژه ای به اینترنت دارد و استفاده از آن در میان قشر جوان رایج شده است.
جوانان پذیرای پدیده های نوآور هستند. اینترنت پدیده ای جدید در جامعه ی ماست و با استقبال جوانان مواجه شده است. جوانان از زندگی کنونی خود راضی نیستند و به دنبال تغییر زندگی خود هستند پس به اینترنت به عنوان وسیله تغییر شرایط نگاه می کنند.

او در ادامه به مفهوم سبک زندگی پرداخت و اظهار کرد: مفهوم سبک زندگی از اوایل قرن بیستم وارد علوم اجتماعی شد و به کمک پژوهشگران آمد تا الگوهای جدید در حال شکل گیری در جامعه را شناسایی کند.
رسانه سبک زندگی را تعیین می کند و موتور تولید سبک زندگی است. رسانه با سه محور در تولید سبک زندگی نقش دارد: الگوسازی سبک زندگی جدید، تبلیغ سبک زندگی جدید و سنتی،کنترل کننده سبک زندگی سنتی جدید و حتی التقاطی و جمعی از هر دو.

داوودی سپس نقش فضای مجازی را در فرهنگ را یادآور شد و ادامه داد: ادراکات فرهنگی افراد متفاوت است و این امر به تفاوت های ارتباطی بر می گردد.
در جهان معاصر هنجارهای جمعی تهدید و تضعیف می شوند و در چنین شرایطی فرد می تواند خود را از جامعه جدا کند. فرهنگ در فضای مجازی حد و مرز مشخصی ندارد و کم کم ما شاهد شکل گیری فرهنگ بالکنی هستیم.

«فرهنگ بالکنی» به این معنی است که در گذشته فرهنگ ها در جوامع مختلف متفاوت بود. ولی اکنون ناهماهنگی های موجود در فرهنگ های جوامع مختلف از بین رفته است.
در گذشته فرهنگ و علم تخصصی بود و کارشناسان و متخصصان به آن دسترسی داشتند در صورتی که امروز برای همه ملموس است.
او با بیان این که فضای مجازی، فضای واقعی را بازنمایی می کند، ادامه داد: امروزه رسانه به تمام جنبه های زندگی ما وارد شده است.
تا حدی که بسیاری از جوانان رسانه و فضای مجازی را پشتوانه تصمیم و رفتارهای خود می کنند. روابط اجتماعی در فضای مجازی تشدید می شود. افراد داده ها واطلاعات زیادی کسب می کنند که باعث می شود راه های بیشتری برای تصمیم گیری و انتخاب داشته باشند.

این دانش آموخته ارتباطات در پایان با اشاره به مفهوم رهایی فرهنگی گفت: به مرور زمان افراد تعلق خود را به الگوها و هنجارهای قدیمی از دست می دهند و سبک زندگی پسامدرن شکل می گیرد.

فضای مجازی یک فضای غیر بومی است و این فضا در نحوه نگرش جوانان به سبک زندگی موثر است.

او پیشنهاد کرد: برای مصون ماندن از آسیب های فضای مجازی سیاستگذاران کشور سطح سواد رسانه ای را برای تمام اقشار جامعه ارتقا دهند و کلاس های آموزشی فضای مجازی برگزار کنند.

او راهکار دیگر در این زمینه را بومی سازی فضای مجازی متناسب با فرهنگ کشور دانست و تاکید کرد: متولیان، تولید اندیشه های نوآورانه و خلاقانه در فضای مجازی را در دستور کار خود قرار دهند.

هویت در فضای مجازی مخدوش است
سخنران دیگر این مراسم زهرا صبورنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه به چالش های هویت و فضای مجازی پرداخت و گفت: قدم اول در تمامی مطالعات هویتی اتخاذ رویکردی مشخص برای رسیدن به اهداف پژوهش است. مطالعات هویتی در گذشته کمرنگ بوده است و امروزه به آن توجه بیشتری می شود.

او سپس به سه مسئله جدی در زمینه مطالعات هویتی اشاره کرد و ادامه داد: در ابتدا باید نظریه های فضای مجازی و هویت را درگذشته دنبال کنیم و سپس به رویکرد خود در مطالعه هویت بپردازیم و در نهایت روشی متناسب با رویکرد اتخاذ شده به کار ببریم.

صبورنژاد به رویکردهای فراوان موجود در علوم اجتماعی اشاره کرد و گفت: بعضی از این رویکردها مهمتر هستند و کارایی بیشتری دارند. اولین رویکرد مهم رویکرد اجتماعی شناختی است که در روان شناسی علوم اجتماعی به کار می رود. در این رویکرد مسئله اصلی سازماندهی اطلاعات در حافظه است.

او ادامه داد: رویکرد دوم کنش متقابل نمادین است. این رویکرد شکل گیری معنا را در تعاملات نمادین می بیند. سومین رویکرد، رویکرد مطالعات فرهنگی است. این رویکرد به روابط قدرت می پردازد و بیشتر بر خرده فرهنگ ها تاکید می کند و معانی ذهنی را از دل خرده فرهنگ ها بیرون می کشد.

صبورنژاد گفت: رویکرد چهارم برساخت گرایی است. مزیت این رویکرد در این است که جوابگوی مخاطبان حقیقی است. برساخت گرایی رابطه دیالکتیکی را مطرح می کند و از پرداختن به تاثیر و تاثر خودداری می کند. برساخت گرایی انواع مختلفی دارد: یکی برساخت گرایی گفتمانی که معتقد است واقعیت اجتماعی در دل گفتمان ها زاده می شود و هویت هم در دل همین گفتمان ها شکل می گیرد. دیگری برساخت گرایی با رویکرد روایی است که در ایران روی آن کار نشده است و به آن بعد زمانی می دهد و در خلال روایت به جهان نگاه می کند.

او در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به ویژگی های فضای مجازی اعلام کرد: اقتضاهای زیستی و اجتماعی در فضای مجازی حذف می شود و جنسیت و قومیت در این فضا از بین می رود. فضای مجازی شرایطی را برای تصویرسازی ذهنی افراد فراهم می کند. از بین رفتن تفاوت های جنسیتی، قومی، فرهنگی و ... باعث می شود هویت افراد در این فضا مخدوش شود و نوعی عدم هویت و گسیختگی به وجود بیاید.

صبورنژاد در ادامه به دیدگاه های گیدنز پرداخت و بیان کرد: مرز حوزه عمومی و خصوصی در فضای مجازی از بین می رود و هویت جمعی افراد تغییر پیدا می کند. در گذشته قبایل وجود داشتند اما در جهان حاضر ما شاهد شکل گیری جامعه شبه قبیله ای هستیم که به افراد این امکان را می دهد تا در فضای مجازی اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل کند.

او سپس به آثار ترکل در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: نگاه ترکل از دیدگاه های کلان فاصله گرفته است و به دنبال برساخت هویت فردی است. ترکل درباره خیالات و امیال بین افراد در این فضا صحبت می کند و می گوید این فضا یک فضای کاذب است که ما نمی توانیم افراد را ببینیم و بر پایه ی تفکرات و خیالات خود از افراد تصویرسازی می کنیم.

نوجوانان در معرض آسیب اجتماعی شبکه های مجازی
زهرا گلستانه، دانشجوی مطالعات فرهنگی دیگر سخنران این نشست بود. او در ابتدای سخنانش با اشاره به اهمیت حریم خصوصی یاددآور شد: هر کس می تواند مشخص کند کی، کجا و تا چه حد دیگران به حریم خصوصی او دسترسی داشته باشند.
او با تاکید بر حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین بحث های شبکه های اجتماعی، گفت: با پیشرفت و گسترش اینترنت و ورود آن به عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی توجه به امنیت فضای مجازی دو چندان شده است.

گلستانه سپس به فعالیت بعضی موسسه ها در زمینه اخلاق کامپیوتر اشاره کرد و گفت: این موسسه ها اصول اخلاقی را ارائه دادند تا افراد بتوانند در راستای حریم خصوصی از اطلاعات شخصی خود محافظت نمایند. اما در عصر حاضر با وجود حجم عظیم اطلاعات نمی توان با چند اصل اخلاقی این فضا را کنترل و مدیریت کرد.
او ادامه داد: ظهور شبکه های اجتماعی چالش ها و معضلات جدیدی را در ارتباطات ایجاد می کنند. زیرا با افشای اطلاعات شخصی، خطر بیشتری افراد را تهدید می کند.

گلستانه با بیان این که جوانان و نوجوانان در مراحل ورود به جامعه پذیری قرار دارند، ادامه داد: نوجوانان بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی فضای مجازی قرار دارند. محققان معتقدند گرایش های نوجوانان به گروه های دوستان و الگوپذیری از آنها باعث می شود، جوانان و نوجوانان از این فضا استقبال کنند زیرا این فضا امکان حفظ این دوستی ها را برای آنها فراهم می کند.

او سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجا که فیس بوک یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی است به طور خاص آن را بررسی می کنیم. مطالعات ما را به این نتیجه رساند که فیلترینگ مانع دسترسی نوجوانان به فیس بوک نشده است و بیش از ۷۰ درصد نوجوانان مورد بررسی عضو این شبکه اجتماعی هستند.

این دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه درباره اطلاعات کم جوانان از چگونگی و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی هشدار داد و تصریح کرد: در مورد یاد شده ۷۰ در صد نوجوانان دارای اطلاعات کم یا متوسط در رابطه با تنظیمات فیس بوک بودند و ۲۴ درصد پسران و ۳۶ درصد دختران گفته اند که با بی ملاحظه گی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات شان با مشکلاتی در مدرسه، خانواده یا جمع دوستان مواجه شده اند.

او در پایان راه برون رفت از چالش ها و مشکلات اخیر فضای مجازی را برنامه ریزی فرهنگی مناسب دانست و پیشنهاد کرد: برای بهبود کارکرد فضای مجازی و حفظ و کنترل اطلاعات شخصی بهتراست افراد اطلاعاتشان را محدود به دوستانشان کنند و اجازه ندهند عموم از مطالب صفحه آنها آگاه شوند.
گلستانه نقش والدین را در حفظ و مدیریت اطلاعات در فضای مجازی موثر خواند و گفت: والدین باید فرزندان خود را تشویق کنند تا پست ها و مطالب مربوط به برنامه های سالم و اهداف بزرگ و خوب برای زندگی را لایک کنند.
او همچنین به جایگاه و نقش برنامه ریزان و مدیران مدارس اشاره کرد و گفت: برنامه ریزان می توانند با ارائه جزوه ها و کتب درسی مناسب برای آموزش نحوه ی فعالیت در فضای مجازی موثر واقع شوند.

رسانه های جدید و تعاملی بودن آنها
مونا شعبان، دانش آموخته ارتباطات چهارمین سخنران این مراسم بود که به ظرفیت های فضای سایبر پرداخت. او ابتدا به دو دیدگاه درباره ی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دیدگاه های خوشبینانه اینترنت را مفری برای رهایی بخشی می دانند. به طوری که یک منظر اجتماعی رادیکالی تصویر آرمانی از اینترنت، به عنوان فضای دموکراتیک که در آن صدای همه بازیگران اجتماعی شنیده می شود و مخاطبان می توانند به مردمی فعال تبدیل شوند، ارائه داده است.

او ادامه داد: از دیگر سو، دیدگاه های بدبینانه معتقدند نه تنها فناوری ها باعث رهایی بخشی نمی شوند بلکه از آنها به عنوان ابزاری برای سلطه طبقه حاکم و هژمونی مسلط استفاده می شود. علاوه بر دو دیدگاه ذکر شده دیدگاه های بینابین هم وجود دارند که معتقدند اینترنت خنثی نیست اما به این معنی هم نیست که آگاهی کاذب و بردگی انسان ها یا شرایط ایده آل به دنبال خواهد داشت.

او در ادامه اینترنت تک عاملی را رد کرد و گفت: فضای سایبر مکمل فضای واقعی ما است و کاربردهای متعدد دارد. هم امکانات و مزیت ها و هم مشکلات و محدودیتها را باید در نظر گرفت. واقعیت اینترنت بین این دو در نوسان است و بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی افراد عملکرد اینترنت می تواند به یکی از قطب ها گرایش پیدا کند

اوبه امکانات بالقوه ی فضای سایبر اشاره کرد و ادامه داد: برای این که این فضا به دنیای واقعی وارد شود نیازمند یک سری مهارت ها است و افراد باید یک سری مهارت ها نظیر سواد و تحصیلات را داشته باشد تا از این فضا به نحو بهینه استفاده کند.
شعبان علت محبوبیت روزافزون رسانه های جدید را ویژگی های تعاملی و دسترسی به آن دانست و یادآور شد: رسانه های دیجیتال فضای دیالکتیکی را به وجود آورده اندکه یکی از مزیت های این فضا امکان دسترسی همه افراد به آن است. رسانه های جدید باعث ظهور طیف وسیع تری از صداها و تبادل اطلاعات در جامعه شده اند.

او ویژگی های دیگر رسانه های جدید را ارائه ی دو جهتی و چند جهتی ارتباطات دانست و اظهار کرد: استفاده از ویژگی تعاملی اینترنت امکان تغییر پارادایم در رسانه های جمعی را به وجود می آورد. با وجود این که محققان انتظار داشتند اینترنت یک محیط عادلانه تر برای ارتباطات فراهم کند، به نظر می رسد تکنولوژی برای ایدئولوژی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعبیه شده است. بنابراین بهتر است نگاهی بینابین داشته باشیم.

شعبان با بیان این که ما نمی توانیم درک درستی از رسانه های دیجیتال داشته باشیم، گفت: امروز ابزار دیجیتال مدام در حال تغییر است. شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز مدام تغییر می کند. این دو امر باعث می شود هم شاهد پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی باشیم و هم اضافه شدن امکانات جدید و تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی را داشته باشیم.

او در پایان به لزوم استفاده ی درست از این فضای مجازی تاکید کرد و ادامه داد: با دانستن سواد اجتماعی، سواد دیجیتال و سواد اطلاعات در فضای مجازی می توان از اینترنت به نحو مطلوب استفاده کرد و برای ارتباط و تعامل بهتر و آسان تر از آن بهره برد.

والدین می توانند آسیب فضای مجازی را به حداقل برسانند
فاطمه طهرانی کارشناس ارتباطات، آخرین سخنران این نشست بود که به مسئله فضای مجازی و مادرانگی پرداخت و گفت: ما در عصری زندگی می کنیم که عصر انقلاب اطلاعات نام گرفته است و تکنولوژی های ارتباطی مدام در حال نو شدن هستند. این تکنولوژی ها ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. در این عصر، نسلی شکل گرفته است که با مشخصاتی چون استفاده بالا از اوقات فراغت از نسل قبل شان متمایز می شوند. چرا که این نسل بیش از یک چهارم زمان خود را به رسانه ها اختصاص می دهد و رسانه بخشی از زندگی آن ها شده است.

او در ادامه به حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کودکان و نوجوانان به ویژه نوجوانان امروز زمان قابل توجهی را به حضور در فضای مجازی اختصاص می دهند و به فعالیت می پردازند. آنها فضای مجازی را بستری برای بازی، دیدن انیمیشن، گوش دادن به موسیقی، برقراری ارتباط با دیگران، کسب اطلاعات و حتی خرید می دانند. در واقع فرد در فضای مجازی زندگی دومی را برای خود رقم می زند که بر همه ی ابعاد زندگی واقعی فردی و اجتماعی تاثیر می گذارد. از طرف دیگر رفته رفته مرزهای سنی در استفاده از فضای مجازی کمرنگ می شود و شاهد حضور کودکان مخصوصا در سنین پایان کودکی در فضای مجازی هستیم.

طهرانی به پژوهش های انجام شده در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهش های انجام شده نشان می دهد نه تنها بسیاری از والدین به ویژه مادران آگاهی و مهارت های لازم در مدیریت استفاده فرزندان از فضای مجازی را ندارند بلکه درباره استفاده فردی خود نیز دانش لازم را ندارند. این در حالی است که مادران به فراخور نقش تربیتی خود باید این توانایی را داشته باشند و مصرف فردی خود را مدیریت کنند و به عنوان اولین و بهترین مربی درباره فعالیت فرزند در فضای مجازی حضور داشته باشند.

او لزوم توجه به نقش مدیریتی مادران در این زمینه را یادآور شد و گفت: نتایج تقیقات نشان داده است آنچه درباره نقش نظارتی مادران در ارتباط فرزندان با رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی اتفاق می افتد، طیفی را تشکیل می دهد از فعالیت بدون نظارت فرزندان در فضای مجازی تا منع استفاده فرزندان از فضای مجازی.

طهرانی در پایان این نشست تشخیص و اتخاذ راهکارهای تربیتی و نظارتی درباره ارتباط فرزند با فضای مجازی را لازم دانست و بیان کرد: آگاهی والدین به ویژه مادران باعث می شود فرزندان بتوانند از این فضا مناسب و کارآمد استفاده کنند.
نظارت بر فرزندان به منظور ایفای بهینه نقش، مقوله ای است که پیش از این در تعریف مادرانگی و وظایف مادری موضوعیت نداشته است.
طبق تحقیقات به دست آمده برخی از مادران علاوه بر واقف نبودن به ضرورت آگاهی درباره فضای مجازی و آثار مثبت و منفی آن حتی دانش لازم برای استفاده از فضای مجازی را ندارند.
نظارت و آگاهی والدین به ویژه مادر باعث می شود آسیب های موجود در فضای مجازی برای فرزندان به حداقل برسد و امکان استفاده حداکثری از فرصت های فضای مجازی فراهم شود.[ منبع این خبر سایت آکاایران-تکنولوژی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «رسانه موتور تولید سبک زندگی است -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات