ثبت نام بیش از ۴ هزار واحد صنعتی در سامانه بهین یاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر امروز سه شنبه در جلسه كارگروه اقتصاد مقاومتی خوزستان در سالن جلسات استانداری خوزستان اظهار كرد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال فرمودند اگر واقعا ۶۰ درصد از كارخانه ها دچار بیكاری شده اصلا درست نیست و خسارت برای مردم است چون همین صنایع كوچک مردم را بهره مند می كنند.

وی افزود: رونق، پیش بینی، بررسی و در نظر گرفتن مشوق ها و استفاده از پتانسیل صندوق های تابعه این وزارت برای واحدهای صنعتی دچار مشكل از جمله برنامه های در دست اقدام است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در كل كشور تشكیل شده و تا به حال ۶ جلسه برگزار شده است. با تشكیل این ستادها و كارگروه ها به معرفی واحدهای نیمه فعال و مشكل دار صنعتی به كارگروه تسهیلات به منظور فعال شدن دوباره آنها می پردازیم.

یزدانی بیان كرد: واحدهای صنعتی علاقمند به تسهیلات باید توانایی چند مورد از جمله اینكه ظرف مدت همین امسال به ظرفیت اسمی رسیده یا اینكه به بهره برداری برسند و یا از ركود خارج شوند، را داشته باشند.

متقاضیان دریافت تسهیلات باید دارای مجوز باشند

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران عنوان كرد: متقاضیان دریافت تسهیلات باید دارای مجوز باشند و بعد از تصویب در كارگروه تسهیلات برای دریافت تسهیلات به بانک ها و یا برای رفع مشكل به شركت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی مانند گاز، آب، برق، تلفن معرفی می شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برای اینكه چنین امور تسهیلاتی به اطلاع عموم واحدهای صنعتی كشور برسد اطلاعیه های مختلفی را در سایت وزارتخانه و استان ها درج، پیامک، ارسال و یا از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی اطلاع رسانی خواهیم كرد.

یزدانی خبر داد: تعیین تكلیف واحدهای معرفی شده به بانک ظرف مدت یک ماه، آزادسازی وثایق مازاد با هدف ابزاری برای ایجاد رونق، پذیرش ضمانتنامه های صندوق های تابعه وزارتخانه ها و بیمه نامه شركت های بیمه ای با اوراق بهادار و همچنین فعال شدن مجدد اعتبارات اسنادی در قالب (ال. سی) داخلی كه به خاطر تخلفات گذشته دو سال متوقف بود ولی بعد از اصلاح دوباره به بانک مركزی ابلاغ شده از جمله مسئولیت هایی است كه در قالب بخشنامه از سوی بانک مركزی به سایر بانک های كشور ابلاغ شد.

وی یادآور شد: شركت شهرک ها نیز باید واحدهای ركودی، ‌ واحدهای فعال زیرظرفیت، طرح های صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت را شناسایی كند. همچنین باید دوره های آموزشی برای افزایش رقابت پذیری واحدهای صنعتی كوچک و متوسط را برگزار كند.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت خبر داد: تا ۹ خردادماه جاری تعداد چهار هزار و ۳۰۹ واحد و طرح صنعتی دارای مجوز برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت نام كردند كه از این تعداد سه هزار و ۶۴۵ مورد واحد صنعتی و ۵۲۸ مورد نیز طرح صنعتی و ۱۳۶ طرح یا واحد صنعتی مربوط به وزارت جهاد كشاورزی است.

یزدانی ادامه داد: در استان خوزستان از مجموع طرح های فوق ۱۶۰ واحد صنعتی، ۶ طرح صنعتی و دو واحد متعلق به جهاد كشاورزی برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت نام كرده اند.

وی اظهار كرد: تا پایان اردیبهشت ماه امسال، ۸۷ هزار و ۹۱۷ واحد صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه در كل كشور پروانه بهره برداری اخذ كردند كه از این تعداد ۸۰ هزار و ۸۱ واحد آن كوچک است. چهار هزار و ۳۵۶ واحد نیز متوسط و سه هزار و ۴۸۰ واحد نیز اشتغال بالای ۱۰۰ نفر را دارند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تأكید كرد: اهمیت توجه به صنایع كوچک و متوسط در این آمار وجود دارد و بر همگان آشكار می شود. با حداقل حمایت ها بسیاری از واحدهای راكد، زیرظرفیت و طرح های با بالای ۶۰ درصد پیشرفت می توانند در سال جاری به بهره برداری برسند.

یزدانی تصریح كرد:‌ از این میزان ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در كل كشور مستقر در شهرک های صنعتی هستند و ۳۴ هزار و ۵۵۷ واحد كوچک و یک هزار و ۷۲۳ مورد نیز متوسط هستند. در كل كشور بیش از ۹۲ درصد واحدها كوچک و متوسط هستند و میزان درصد در هر استان متفاوت است.

وی بیان كرد: در كل كشور فقط در شهرک ها تا سال قبل ۱۰ هزار و ۹۹ واحد صنعتی دارای پروانه توسط بانک ها تملک شدند و ۲۵ درصد آنها غیرفعال و ۷۵ درصد نیز زیرظرفیت در حال فعالیت بودند. به دور از تصمیمات این كارگروه بانک ها مكلف هستند تا از منابع خودشان واحدهایی كه تملک كردند را فعال و به ظرفیت اسمی برسانند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: در خوزستان مجموعه واحدهای دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان دو هزار و ۲۱۹ واحد صنعتی است كه دو هزار و ۱۰ واحد كوچک، ‌۸۷ واحد متوسط و ۱۲۲ واحد بزرگ است.

یزدانی توضیح داد: به واحدهای اشتغالزا تا ۴۹ نفر واحد كوچک، بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیز متوسط و بالای آن نیز بزرگ می گویند. در استان خوزستان به نسبت استان های دیگر تعداد واحدهای بالای ۱۰۰ نفرش آمار قابل توجهی است كه سیاست ها برای فعال كردن و به ظرفیت رساندن آنها خارج از این مصوبات است و اگر فرصتی باشد به آنها اشاره خواهم كرد.

وی عنوان كرد: از یک هزار و ۲۲۵ واحد مستقر در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان یک هزار و ۱۸۱ مورد آن واحد كوچک هستند و از این تعداد واحدهای كوچک ۳۳۷ مورد متوقف هستند. از بین متوقف های این استان نیز ۳۲۷ واحد كوچک، ۶ واحد متوسط و چهار واحد نیز بزرگ هستند.

۶۳ واحد تملک شده توسط بانک ها در خوزستان

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: تعداد واحدهای تملک شده توسط بانک ها در خوزستان ۶۳ واحد است كه ۵.۷ درصد كل كشور محسوب می شود. از این تعداد تنها یک مورد فعال بوده و ۶۲ مورد دیگر نیز غیرفعال بودند.

یزدانی خبر داد: در استان خوزستان ۹۵۲ واحد زیر ظرفیت ۵۰ درصد كار می كنند كه ۹۳۲ مورد آنها كوچک و متوسط است. تعداد واحدهای صنعتی مستقر در تمامی شهرک های صنعتی كشور را به تفكیک رشته فعالیت و نام شركت ها داریم.

وی اظهار كرد: رسالت بعدی مربوط به واحدهایی است كه با ظرفیت بین۵۰ تا ۷۰ درصد كار می كنند. زیربناهاش وجود دارد و منابع كار هم هست و فقط می خواهد به ظرفیت اسمی برسد و اشتغالزایی را افزایش دهد. تعداد واحدهای با این ظرفیت كار در خوزستان ۵۲۶ مورد است كه ۴۴۰ مورد كوچک و ۳۷ مورد هم متوسط هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با طرح های صنعتی تصریح كرد: در كل كشور بالغ بر ۱۰۰ هزار و ۵۵۲ طرح صنعتی از سازمان صنعت، معدن و تجارت جواز تأسیس گرفتند كه از این تعداد سه هزار و ۴۴۶ طرح در استان خوزستان است. همچنین طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت كه اولویت كاری وزارت است نیز تعداد ۸ هزار و ۶۰۰ طرح در كشور و ۱۸۵ طرح نیز در خوزستان وجود دارد.

یزدانی با اشاره به اینكه هشت طرح صنعتی در خوزستان توسط بانک ها تملک شده است و همه این طرح ها غیرفعال هستند، گفت: حمایت از صنایع كوچک و ایجاد و توسعه زیرساخت های صنعتی از جمله وظایف این وزارتخانه است.

وی خبر داد: در كشور ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی داریم كه در ۷۷۸ مورد آن هنوز زمین واگذار می كنیم و ۱۳۶ هزار هكتار زمین در اختیار داریم كه ۳۱ هزار هكتار آن واگذار شده است. در خوزستان نیز ۷۰ شهرك و ناحیه صنعتی داریم كه در ۵۱ مورد آنها زمین واگذار می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در ۵۰ شهرک صنعتی كشور هستند كه نام آن را تقاضا محور گذاشته ایم. ۹۷ ناحیه صنعتی كشور ۷۰ درصد از منابع داخلی این وزارت را تأمین می كنند.

یزدانی یادآور شد: ۱۴۷ مورد از جوازهای تأسیس صادر شده سال ۹۴ در خوزستان برای فعالیت در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی با ما قرارداد بستند. ۱۰۷ مورد از این قراردادها متعلق به هفت شركت و ناحیه صنعتی در شهرك شماره یک و دو اهواز، ‌ آبادان، بندرامام خمینی، ماهشهر و دزفول است.

وی اضافه كرد: ۳۷۸ شهرك و ناحیه صنعتی در كل كشور داریم كه یا با زیر ۱۰ درصد ظرفیت فعال هستند، یا به بهره برداری نرسیدند و یا اینكه هیچ قراردادی منعقد نكرده اند. در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی خوزستان نیز تاكنون هیچ قراردادی منعقد نشده و همچنین سال ۹۴ در ۳۶ واحد و شهرک صنعتی خوزستان هیچ افزایش قیمتی نداشتیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: هفت پروژه ستاد اقتصاد مقاومتی به این وزارت ابلاغ كرده و هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشكل دار، راكد یا زیر ظرفیت هم در راستای این پروژه ها برای خروج از ركود به ما معرفی كردند كه آنها را به ۱۰ هزار مورد ارتقا دادیم. ۹ هزار مورد آن واحدهای صنعتی كوچك و یک هزار واحد نیز متوسط هستند.

یزدانی افزود: بخشودگی جرائم یكی از مهمترین كارهایی بود كه انجام دادیم و به صورت كلی واحدهای صنعتی ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند كه ۴۰۰ میلیارد تومان آن جریمه و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز اصل پرداختی آنها بود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در پایان خبر داد: ۹۰ درصد از جریمه ها را مشمول بخشودگی قرار دادیم و ۱۰ درصد مابقی را نیز به صورت پرداخت اقساطی در ۱۲ ماه از واحدها دریافت خواهیم كرد. همچنین در خرید مواد اولیه هم به نفع واحدهای صنعتی ضمانتنامه صادر می كنیم.

[ منبع این خبر سایت مهر-استانها می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ثبت نام بیش از ۴ هزار واحد صنعتی در سامانه بهین یاب» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات