حسين مرعشي: به هدف‌مان رسيديم

اعتماد در گفت‌وگویی با حسین مرعشی آورده است: به گزارش نامه‌نیوز، انتخابات هيات‌رييسه موقت مجلس برگزار شد. شيپورهاي پيروزي از رسانه‌هايي كه تا پيش از اين، علي لاريجاني را خارج از دايره اصولگرايي مي‌دانستند بلند شد. نشستن علي لاريجاني، مردي كه در سرليست، ليست اميد در شهر قم بود و نزديك‌ترين چهره‌هايش در تهران هم در ليست اميد جا خوش كردند تا از اقبال بلند اين ليست بتوانند در پارلمان دهم هم حضور داشته باشند، بهانه‌اي شد تا بازنده‌هاي بزرگ هفتم اسفند در يك جنجال رسانه‌اي دستاورد هفت اسفند را براي اصلاح‌طلبان هيچ، جلوه دهند.

 ديروز اما با انتخاب هيات‌رييسه دايم تركيب در راس مجلس تغيير كرد. فراكسيون اميد ٥ كرسي را از آن خود كرد و دو جايگاه نايب‌رييسي به مسعود پزشكيان و علي مطهري رسيد؛ نمايندگاني كه در دوره‌هاي پيش بيشترين نطق‌ها را براي آزادي‌ها و حقوق سياسي ملت ايران بيان كرده‌اند. در اين ميان اما دو كرسي هم به باقيمانده اعضاي جبهه پايداري رسيد. حسين مرعشي معتقد است كه اين دو كرسي ناشي از بهاي بيش از اندازه‌اي است كه علي لاريجاني و يارانش در مجلس به آنها داده‌اند و اين مساله به احتمال زياد در سال آينده تغيير كند چرا كه اختلاف‌هاي قديمي ميان اينها و علي لاريجاني سر باز خواهد كرد. مرعشي وزن هيات‌رييسه را منهاي دو كرسي جبهه پايداري خوب و نزديك به واقعيت مجلس دهم مي‌داند با همه اينها اما معتقد است كه وزن مجلس در چند ماه آينده و با آرا و نظراتي كه از آن بيرون خواهد آمد مشخص خواهد شد. مرعشي همچنين عدم پيروزي عارف در انتخابات هيات‌رييسه مجلس را رفتار ٥٠ نماينده‌اي مي‌داند كه از سوي حزب اعتدال و توسعه به فراكسيون اميد معرفي شدند اما در انتخابات هيات‌رييسه بر خلاف نظر حزب اعتدال و توسعه و فراكسيون اميد راي دادند. با اين همه او معتقد است كه همين ٥٠ نفر هم مي‌توانند در مسائل ديگر منهاي رياست مجلس به نفع فراكسيون اميد راي دهند. مشروح گفت‌وگوي حسين مرعشي با «اعتماد» را در ادامه بخوانيد.

بعد از انتخابات هيات‌رييسه موقت بسياري از رسانه‌هاي جناح اصولگرا واقعيت مجلس دهم را اصولگرا بيان كردند و اين موضوع را القا مي‌كردند كه اصلاح‌طلبان در اقليت محض هستند. ديروز اما شاهد بوديم كه فراكسيون اميد توانست ٥ كرسي در هيات‌رييسه دايم را از آن خود كند و هر دو جايگاه نايب‌رييسي مجلس به دو نفر از ليست اميد رسيد. فكر مي‌كنيد اين تركيب چقدر توانست فضاي نا اميدي را از اصلاح‌طلبان دور كند؟

من مخالف اين هستم كه مي‌گوييد بعد از انتخابات هيات‌رييسه موقت و به خاطر نتايج آن فضاي نا اميدي ايجاد شد. اينها بازي رسانه‌اي بازندگان اصلي انتخابات بود. ما نبايد تحت تاثير اين جنجال‌هاي رسانه‌اي قرار بگيريم و بايد با چشم باز واقعيت‌ها را ببينيم. كساني كه چنين فضايي را ايجاد كرده بودند همان‌هايي بودند كه بازنده بزرگ هفتم اسفند بودند و جايگاه خود را در ميان مردم از دست دادند و ژنرال‌هاي‌شان به حاشيه كشيده شدند و طبيعي بود كه چنين رفتاري از خود نشان دهند و سعي كنند اين موضوع را القا كنند كه نتيجه انتخابات هفت اسفند براي اصلاح‌طلبان هيچ بوده است.

با اين حساب شما معتقد هستيد كه اصلاح‌طلبان به همه هدف‌شان در انتخابات اخير دست پيدا كردند؟

قطعا همين طور است. مگر هدف ما چه بود ؟ ما با هدف حذف تندروها و گروهي كه مقابل برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت سنگ‌اندازي مي‌كردند وارد عرصه انتخابات شديم و بر همين اساس هم با اصولگرايان حامي دولت، ائتلاف كرديم و توانستيم شاخص‌ترين چهره‌هاي مخالف دولت را در راهيابي به مجلس ناكام بگذاريم. البته شكي نيست كه اگر آقاي عارف بر كرسي رياست تكيه مي‌زد براي‌مان بهتر و شيرين‌تر بود. در هر حال من معتقدم اصلاح‌طلبان و فراكسيون اميد سهم خوبي در هيات‌رييسه گرفت و عدم حضور آقاي عارف بر كرسي رياست هم دليلي بر ناكامي اصلاح‌طلبان در رسيدن به هدف‌شان در انتخابات هفت اسفند نيست.

شما گفتيد در اين انتخابات اصلاح‌طلبان به هدف خود كه به حاشيه راندن تندروها بود رسيدند. فكر مي‌كنم منظورتان به‌طور مشخص بيشتر معطوف به جبهه پايدراي است. اما در هيات‌رييسه دو تن از اعضاي جبهه پايداري حضور دارند. قاضي‌زاده و اميرآبادي جزو چهره‌هاي شاخص اين جريان هستند كه كرسي دبيري را در هيات‌رييسه از آن خود كردند. نظرتان در اين مورد چيست؟

اين موضوع را نبايد در نتيجه انتخابات جست‌وجو كرد. بدون ترديد باقيمانده‌هاي جبهه پايداري اقليت بسيار ناچيز مجلس محسوب مي‌شوند اما در اين مورد كه توانستند دو كرسي هيات‌رييسه را داشته باشند بايد در جاي ديگر اين موضوع را جست‌وجو كرد كه شايد فرصت مناسب‌تري را مي‌طلبد تا به‌طور‌مفصل در مورد آن اظهارنظر كرد.

شما اين مساله را در كجا جست‌وجو مي‌كنيد؟

راي‌گيري اوليه براي هيات‌رييسه موقت در واقع يك نوع كشف راي بود و نشان داد كه آقاي لاريجاني و طيف ايشان در مجلس بنا به دلايلي كه خودشان مي‌دانند امتياز زيادي به اعضاي جبهه پايداري دادند. از سوي ديگر برخي افرادي كه خارج از مجلس حامي رياست آقاي لاريجاني بودند، توجه نكردند كه حمايت از لاريجاني در اين مقطع بايد از حمايت از جبهه پايداري تفكيك شود. به اعتقاد من اگر چند روز فرصت بيشتري وجود داشت امكان اينكه اين نقيصه برطرف شود، وجود داشت. اما فرصت، بسيار كم بود و امكان مذاكره و رايزني براي اين موضوع فراهم نشد. اما با همه اينها به اعتقاد من تركيب هيات‌رييسه ديروز به واقعيت مجلس نزديك شد. واقعيت اين است كه جبهه پايداري اقليت بسيار ناچيزي است.احتمال اينكه در سال آينده اين تركيب هم تغيير كند و هيات‌رييسه به‌طور‌كامل از تندروها خالي شود بسيار محتمل است. به هر حال اينها همان‌هايي بودند كه با سياست‌هاي لاريجاني در مجلس نهم بسيار مخالف بودند و شكافت اساسي بين آنها وجود دارد و بي‌شك اين شكافت در طول ماه‌هاي آينده دوباره و به شكل بدتري از مجلس قبل خود را نشان خواهد داد.

آيا مي‌توان گفت تركيب هيات‌رييسه دايم وزن اصلي جناح‌هاي سياسي در مجلس را مشخص كرده است؟

به اعتقاد من واقعيت سياسي مجلس در ماه‌هاي آينده و در آرا و نظراتي كه از مجلس بيرون خواهد آمد، مشخص خواهد شد. اما در اين مقطع اما فراكسيون اميد توانست سهم خود را از هيات‌رييسه به خوبي بگيرد. به هر حال ٥ سهميه براي فراكسيون اميد و ٥ سهميه براي اصولگرايان معتدل تركيب خوب و منصفانه‌اي است اما دو جايگاه براي جبهه پايداري قطعا بحق نيست و واقعيت مجلس دهم را بيان نمي‌كند. جبهه پايداري بازنده قطعي انتخابات مجلس دهم بود.

بسياري بر اين باورند كه در هر صورت همين ١٠٣ راي متعهدانه هم دستاورد مهمي براي فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان خواهد بود چرا كه ١٠٣ راي منسجم مي‌تواند در مجلس تاثير زيادي داشته باشد.

قطعا اين ١٠٣ راي متعهدانه و مسوولانه بسيار ارزشمند است اما من معتقدم فراكسيون اميد ميزان رايش اين تعداد نخواهد ماند و بيشتر از اين هم خواهد بود و دست‌كم ١٢٠ راي خواهد داشت.

يعني شما معتقديد در ساير مسائل منهاي رياست مجلس تمام اعضاي فراكسيون راي خود را به نفع فراكسيون خواهند داد؟

قطعا همين‌طور خواهد بود. فراكسيون اميد دست‌كم ١٢٠ عضو پايه كار دارد.

[ منبع این خبر سایت نامه نیوز-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «حسين مرعشي: به هدف‌مان رسيديم» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات