مصاف بزرگ برای تحقق رویای 52 ساله/پیروزی مطلق در دو ست اول برابر لهستان و باختن ست سوم

مصاف بزرگ برای تحقق رویای 52 ساله/پیروزی مطلق در دو ست اول برابر لهستان و باختن ست سوم ورزش > والیبال - تیم ملی والیبال ایران در دیدار بزرگ با لهستان باید سهمیه المپیکش را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم ملی والیبال ایران بعد از 5 بازی حساس و کسب 10 امتیاز در مسیر صعود به المپیک ، به مصاف تیم ملی لهستان رفت. تیمی که حالا قهرمان دنیاست. تیمی که در چند سال گذشته بازی های مهمی را برابرشان برگزار کرده وبارها هم پیروزش بوده است. مصاف دوباره با دژیسکا ، کوبیاک ، کونارسکی و ...

در شروع بازی ابتدا ایران امتیاز نخست را گرفت اما در ادامه دو امتیاز بعدی به ایران رسید. رافائل سرویسش را به اوت زد و ایرانی های درون سالن با تمام وجود تیم ملی را تشویق می کردند. امتیاز 3 بعد از کلی رفت و برگشت به لهستانی ها رسید.آنها امتیاز 4 را از میلاد عبادی پور گرفتند.در ادامه دینیک توپش را از دست داد و ایران به امتیاز 3 رسید. موسوی سرویسش رااوت کرد و لهستان 5 شد. کونارسکی سرویس زد.سرویس این بازیکن هم بیرون رفت. جدال لوزانو با آنتیگا ، در این بازی جدال بین دو مربی از دو نسل مختلف مربیان موفق دنیا بود و جذابیت های ویژه ای داشت. آنتیگا با تیم قهرمان جهانش امتیاز 7 را در حالی گرفته بود که ایران هنوز 4 امتیاز داشت.میلاد عبادی پور به زیبایی امتیاز 5 را برای ایران گرفت. خودش سرویس زد.دفاع های عالی مرندی ، امتیاز زیبای 6 را برای ایران بدست آورد.

بچه ها خیلی خوب تا امتیاز 8 پیش رفتند. در دفاع عقب زمین تیم ما داشت عالی کار می کرد. ما زودتر به امتیاز 8 رسیدیم. در ادامه آنها هم 8 شدند. بوشک امتیاز 9 را هم برای لهستان گرفت. جدالی تماشایی و برابر داشت درون زمین برگزار می شد. در امتیاز 10 دو تیم برابر شدند. آن هم روی سرویس عالی عادل غلامی. ولی سرویس بعدی اش به تور خورد.باز لهستانی ها پیش افتادند. بچه های تیم ملی بلافاصله با نمایشی عالی توانستند به امتیاز 12 برسند.بوشک توپش را به اوت زد و ما 13 شدیم. بوشک امتیاز 14 را هم به ایران داد و ما 3 امتیاز پیش افتادیم. آنتیگا درخواست ویدئوچک داد اما نتیجه ای نداشت. بلافاصله بعد از این ناکامی ، آنتیگا درخواست وقت استراحت کرد.

سید امتیاز 15 را هم برای ایران گرفت و سرانجام بوشک یک امتیاز از ایران گرفت. بوشک با سرویس بدش ، امتیاز 16 را هم به ایران داد. ایران در امتیاز 17 ، اختلاف 4 امتیازی اش را حفظ کرده بود. در برگشت ایران باید به امتیاز می رسید اما شهرام دفاع شد و بازی 17 بر 14 شد. بچه ها اما حمله آنها را سریع امتیاز کردند و ما به امتیاز 18 رسیدیم. امتیاز 15 لهستان را آرتور گرفت. لهستانی ها البته در این ست داشتند بدون ستاره هایی چون کورک و کوبیاک بازی می کردند.بازی زیبای دو تیم در امتیاز 19 ، عالی پیش رفت. قائمی برای اینکه امتیاز 20 به ایران برسد ، روی زمین با پا توپ را بلند کرد اما لهستانی ها روی این حرکت امتیاز 16 را گرفتند. تیم ملی به زیبایی توانست امتیاز 20 را بگیرد. موسوی امتیاز 21 را با دفاعی عالی برای ایران بدست آورد و بوشک امتیاز 17 تیمش با بوشک گرفت. ایران در آستانه بردن ست اول بود. معروف باحرکتی عالی امتیاز 22 را به ایران رساند. بلافاصله او بیرون رفت و مهدویبه زمین آمد برای دفاع روی تور.

دژیسکا و یرنیک امتیاز 18 را برای لهستان گرفتند. بوشک سرویس زد. مهدی مهدوی با پاس یک دست توپ را به سید رساند و ما به امتیاز 23 رسیدیم.سرویس قائمی اوت شد و بازی 23 بر 19 ادامه پیدا کرد. یرنیک امتیاز 24 به ما داد. موسوی هم سرویسش را اوت کرد و بازی 24 بر 20 بود. لهستانی ها روی امتیاز آخر کورک را به زمین آوردند اما کونارسکی سرویس از دست داد و ما 25 بر 20 این ست را بردیم.

ست دوم

در شروع ست دوم ، اولین امتیاز را باز بوشک با آبشاری که به بیرون زد به ایران داد. لحظه ای بعد اما لهستانی ها امتیاز یک را گرفتند. در ادامه امتیازها تنیسی رد و بدل شد و ما 3 بر 2 پیش بودیم. امتیاز سوم ما را معروف با دو جای خالی عالی گرفت. امتیاز 4 را هم ما خیلی خوب گرفتیم و امتیاز 3 را هم لهستانی ها گرفتند. شهرام امتیاز 5 را برای ما گرفت. ایران امتیاز 6 را هم زودتر از لهستانی ها گرفت. وقت استراحت از آنتیگا و بعد کونارسکی بود که امتیاز 4 را گرفت. بلافاصله اما بچه های ما از دژیسکا امتیاز 7 را هم گرفتند. ایران در این ست هم زودتر به امتیاز 8 رسید و رقیب تنها 5 امتیاز داشت.در ادامه دو تیم در امتیاز 9 بر 7 و 10 بر 7  رقابت را ادامه دادند. این امتیاز ها در ادامه 11 بر 8 به سود ایران شد. اختلاف همچنان 3 امتیاز بود.شالبوک امتیاز 9 را برای تیمش گرفت. میلاد هم راحت امتیاز 12 را گرفت. یک آبشار و بلافاصله یک امتیاز سرویس از کونارسکی ، لهستانی ها 11 شدند اما امتیاز 13 ما را غلامی گرفت و سعید معروف با امتیاز سرویسش بازی را به همان اختلاف 3 رساند. بلافاصله شهرام امتیاز 15 را برای مان گرفت. بچه های ایران به زیبایی امتیاز 16 را هم گرفتند.

امتیاز 17 را عبادی پور با سرویس گرفت. نواکفسکی لهستانی ها را به امتیاز 13 رساند و امتیاز 18 ما را عادل غلامی با جای خالی گرفت. امتیاز 14 را شالبوک برای لهستانی ها گرفت و موسوی ما را به امتیاز 19 رساند. ما 20 بر 15 پیش افتادیم. امتیاز 21 را قائمی برای مان گرفت. قائمی امتیاز عالی سرویس را گرفت و 22 شدیم و در آستانه بردن ست دوم. امتیازات در این ست ، 24 بر 17 بود. امتیاز 18 را لهستانی ها گرفتند و بلافاصله ما با دفاع عالی مهدوی به امتیاز 25 رسیدیم. حالا یک ست تا المپیک فاصله داشتیم.

ست سوم 

شروع ست سوم برای ایران اهمیتی ویژه داشت. بردن این ست ایران را المپیکی می کرد. دو تیم بازی را برابر پیش میرفتند و در امتیاز 3 برابر بودند. بچه های ما انگیزه ای بالا داشتند و آنتیگا هم سعیمی کرد با همین تیم جوانترش بازی را ادامه دهد. امتیاز برابر 4 برای دو تیم بود که عادل فرصت حمله ایران را به اوت زد. لهستانی ها 5 شدند.میلاد اما روی سرویس لهستانی ها توانست امتیاز 5 را برای مان بگیرد. کونارسکی امتیاز 6 را برای لهستانی ها گرفت. ایران با دو امتیاز متوالی توانست 7 بر 6 پیش بیفتد. شالبوک امتیاز 7 را برای لهستان گرفت و شهرام با گرفتن امتیاز 8 ، باعث شد باز هم ایران برنده وقت استراحت فنی دیگری در این بازی باشد. تا به حال همه توقف های فنی بازی به سود ایران بوده است. لهستانی ها در این دقایق بهتر پیش رفتند . این بار آنها 11 بر 10 پیش افتادند. بچه ها امتیاز 11 را زود گرفتند و باز برابر شدیم. 

موسوی امتیاز 12 را برای ایران گرفت. لهستانی ها امتیاز برابر 12 را گرفتند.سید هم خیلی سریع ایران را پیش انداخت. برابر 13 در این ست نشان از حساسیت بازی داشت.لهستانی ها با سرویس زیبای بوشک امتیاز 14 را هم گرفتند.خودش اما سرویس خراب کرد و در عدد 14 برابر شدیم.کونارسکی باز لهستان را پیش انداخت و ما باید برای امتیاز 15 می جنگیدیم.شهرام محمودی این امتیاز را برای ما گرفت.کونارسکی اما امتیاز 16 را برای لهستانی ها گرفت و این اولین وقت فنی بازی تا اینجا بود که لهستانی ها از ایران پیش بودند.عادل غلامی امتیاز 16 را برای ما گرفت و برابر شدیم.کونارسکی برای لهستان امتیاز آور شد و قائمی تلافی کرد . دو تیم باز هم برابر شدند.

سرویس عالی مهدوی و دفاع خوب روی تور باید بچه های ما را به امتیاز 18 می رساند اما بوشک خوش شانس بود و باز امتیاز به لهستانی ها رسید.در امتیاز 18 هم برابر شدیم.دوباره لهستانی ها پیش افتادند و ما باید برای امتیاز 19 می جنگیدیم. این بار لهستانی ها کورک را به زمین آوردند تا این ست را ببرند. ما امتیاز 19 را هم گرفتیم.نواکفسکی امتیاز 20 را برای لهستانی ها گرفت. اشتباه مرندی ، لهستانی ها را به امتیاز 21 هم رساند و لوزانو وقت استراحت درخواست کرد. کار داشت گره می خورد.لهستانی ها در اوج بدشانسی ما به امتیاز 22 هم رسیدند و ما 3 امتیاز عقب بودیم. کورک امتیاز 23 را هم برای لهستانی ها گرفت و تقریبا باید این ست را تمام شده می دانستیم.

شهرام محم.دی سرانجام روند امتیازگیری رقیب را قطع کرد.لهستانی ها با شالبوک به امتیاز 24 رسیدند و برای پیروزی در این ست فقط یک امتیاز می گرفتند.امتیازی که شهرام به آنها داد و این ست را باختیم.

ست چهارم

ست چهارم را فوق العاده شروع کردیم. 3 امتیاز متوالی برای ایران ، چاره ای برای آنتیگا نگذاشت تا خیلی زود درخواست وقت استراحت کند.ایران باید امتیاز 4 را هم می گرفت اما داور اعتقاد داشت توپ شهرام اوت شده.شهرام اصرار به چک داشت و این بار به عکس بازی با چین ، او درست می گفت. ما 4 شدیم و دژیسکا تازه امتیاز یک را برای لهستان گرفت.شهرام خیلی سریع امتیاز 5 ما را هم گرفت.

ایرن با اختلاف 6 بر د از حریف پیش بود و در این دقایق شهرام داشت برای ایران می درخشید. لهستانی ها 3 شدند ، ایران هم با معروف امتیاز 7 را گرفت.

اولین تایم استراحت را ما 8 بر 4 بردیم.

4141

کلید واژه ها: المپیک 2016 - والیبال -

[ منبع این خبر سایت خبرآنلاین ورزشی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مصاف بزرگ برای تحقق رویای 52 ساله/پیروزی مطلق در دو ست اول برابر لهستان و باختن ست سوم» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات