توسعه پایدار تنها در صورت همگامی مردم با دولت قابل تحقق است

توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله بحث های مهمی است که بسیاری از کشورها برنامه های خود را در راستای آن طراحی می کنند. برخی دولت ها توسعه اقتصادی را بر دیگر جنبه های توسعه اولویت می دهند و شماری دیگر توسعه سیاسی و اجتماعی را زیربنای توسعه اقتصادی می دانند.
با همه اختلاف نظرها در مورد توسعه یافتگی و روند دستیابی به آن، از نگاه بیشتر تحلیلگران، مقوله توسعه چندوجهی و دارای مبانی در هم تنیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. توجهِ صرف به توسعه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی از نظر این کارشناسان رشد نامتوازن و ناپایدار را به دنبال دارد که این نوع از توسعه یکجانبه در بلندمدت پاسخگوی نیازهای جامعه های رو به پیشرفت نیست.
در این راستا، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت وگویی را با هاشمی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی، انجام داد.
از نگاه این مدرس دانشگاه، داشتن نگاهی توسعه محور، قانونمداری، همسویی مردم و حاکمیت در مسیر توسعه، مدیریت صحیح، مقابله با رانت ها، رفع مانع های ضدتوسعه ای، نبود دوگانگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تاکید بر توسعه بومی از جمله ارکان توسعه به شمار می رود.
هاشمی بر این باور است اقتصاد مقاومتی با مفهوم اقتصاد دانش بنیان پیوند دارد. بنابراین برای رهایی از اقتصاد نفتی و پیمودن راه توسعه باید با نگرش مثبت به اقتصادِ دانش بنیان و مدیریت خلاق حرکت کرد.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در این گفت وگو بر اهمیت باورمندی مردم به توسعه تاکید و اظهار کرد جامعه به صورت یکپارچه باید نگرش توسعه محور داشته باشد.

مشروح گفت وگوی ایرنا با هاشمی به شرح زیر است؛
***ایرنا: نگاه توسعه محور به مسایل اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه شما چگونه باید باشد؟
**هاشمی: وقتی از توسعه صحبت می شود باید تمام اجزا، نهادها، بدنه دولت و حکومت و همچنین راس هرم قدرت توسعه خواه باشند. در صورت تبدیل شدن توسعه محوری به باور، می توانیم شاهد اجرای صحیح آن باشیم. اگر بهترین برنامه های توسعه ای نگاشته شوند ولی اعتقادی به اجرای آن وجود نداشته باشد به طور قطع به شکست خواهد انجامید.
لازمه توسعه در مرحله نخست، قانون پذیری است حتی اگر این قانون به زیان ما باشد. تجربه توسعه می گوید یک قانون بد بهتر از نبود قانون است. دوم اینکه اجرای قانون باید به دور از وابستگی های سیاسی باشد چرا که همه در برابر قانون مساوی هستند. سومین موضوع این است که وجود «فرهنگِ کار» باید به جامعه تسری یابد. در جامعه ای که فرهنگ کار وجود ندارد، رانت ها شکل می گیرند. رانت ها از عوامل موثر در توسعه نیافتگی کشورها به ویژه در مرحله های نخست توسعه هستند. مورد بعدی نیز خواست عمومی برای حرکت به سوی توسعه است.

***ایرنا: چه ویژگی در یک جامعه باید نهادینه شود تا روند توسعه اقتصادی به شکل منطقی آن پیش رود و اهداف کلان کشورها در حوزه های مختلف حاصل شود؟
**هاشمی: این مردمند که در نهایت باید برنامه ها را اجرایی کنند. در واقع، ابزار اجرای برنامه ها، مردم هستند. بنابر این دموکراسی در این مرحله می تواند چاره ساز باشد. مردمی که اعتقاد به دولت و برنامه هایش نداشته باشند تلاشی در جهت تحقق برنامه ها هم انجام نمی دهند. در اینجا است که تفاوت در ساختارهای حکومتی و دولتی جهان اول و سوم خود را در توسعه اقتصادی نشان می دهد.
در مجموع، توسعه اتفاق نمی افتد مگر آنکه بتوانیم توسعه را بومی کنیم. بومی کردن توسعه نیز از نهادهای اجتماعی، سیاسی، ارتباطی شروع می شود و در پایان، توسعه اقتصادی را شکل می دهد. در این صورت می توان به اجرایی شدن اهداف کلان امیدوار بود.

***ایرنا: چه مانع های فکری، فرهنگی و اجتماعی در راه توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد؟
**هاشمی: عقب ماندگی از توسعه به معنای آن است حلقه هایی که سبب ساز این فرایند هستند، کارکرد درستی نداشته اند. ساختارهای دوگانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورها به کند شدن روند توسعه منجر می شوند. در نتیجه، این دوگانگی ها به عنوان ضد توسعه عمل می کنند. به عنوان نمونه در کشور ما از دیدگاه کلان 2 مدل آموزش وجود دارد: آموزش های دانشگاهی و حوزوی. تاکنون برای یکی شدن خاستگاه این 2 آموزش اقدامی صورت نگرفته است؛ همین مساله سبب شده است تا این 2 گروه تعامل خوبی با هم نداشته باشند. اختلاف نظرهای عمیق در خصوص نرخ رشد جمعیت، رشد اقتصادی، تجارت بین الملل و ... دلیلی بر این دوگانگی است که به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شده است.
در بخش فرهنگ نیز همین دوگانگی های عمیق فرهنگی خودنمایی می کند. در کشور ما سه فرهنگ قالب وجود دارد که عبارتند از: فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی. در واقع نمی توان به صراحت ادعا کرد در حال حاضر کدام فرهنگ در عمل غالب است. متاسفانه به رغم وجود نقطه های اشتراک فراوان، این فرهنگ ها بیشتر بر تفاوت ها تاکید می کنند. در ارتباط با زمینه های اشتراک می توان گفت که در هر سه فرهنگ بر تلاش، کار و توسعه تاکید زیادی شده است. در حوزه های اجتماعی نیز مساله همین گونه است.
مساله مهم دیگر مدیریت منابع است که متاسفانه مدیریت خلاقانه در کمترین حد قرار دارد. در کشورمان بیش از مدیریت کارآمد، ادعای مدیریت وجود دارد. ین بحث، موضوعی کلیدی است.

***ایرنا: وضعیت زیرساختارهای مورد نیاز برای توسعه در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
**هاشمی: کشور ما در حال حاضر به دنبال شرایطی است که توسعه اقتصادی را ایجاد کند. مهمترین موضوع، ساختار شرایط سیاسی و بین المللی بود که در دولت قبل کمتر به آن توجه شد. خوشبختانه اکنون تلاش های خوبی برای حل مشکل دهه گذشته صورت گرفته اما به زیرساخت های ارتباطی که مهمترین عامل توسعه هستند کمتر توجه شده است. به طور مثال پهنای باند بسیار پایین در ایران، مسایل ضروری و علمی را زیر تاثیر خود قرار داده است.
خوشبختانه ساختارهای آموزشی به شدت رشد داشته اما ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی سبب کاهش تدریجی بهره وری شده است. در کشورمان کمتربه تخصص ها توجه شده است. در ایران حدود 15 درصد مردم به کار تخصصی خود مشغولند حال آنکه میانگین اروپا در این زمینه بیش از 80 درصد است که این موضوع جای تامل دارد.

***ایرنا: میزان و کیفیت مانع های پیش روی توسعه در کشور چگونه است؟
**هاشمی: خارج از مواردی که پیشتر به آن پرداخته شد، نهادهای موازی تصمیم گیر نیز مانع هایی هستند که هر یک خود را متولی فرهنگ و اقتصاد می دانند. متاسفانه برخی از نهادهای حکومتی و شبه دولتی ها در حاشیه امن به تصمیم گیری و اثرگذاری بر حوزه های گوناگون مشغولند. در نظام بانکی هم موسسات پولی، مالی و اعتباری، تورم و نقدینگی غیر رصد شده را ایجاد می کنند. همین موضوع ها در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کند.
در آموزش عالی کشور نیز اوضاع همین گونه است. انواع دانشگاه هایی که از راه دور آموزش می دهند اما نظارتی بر آن ها نیست. متاسفانه بیشتر بازرسی ها و رصدها بر دانشگاه های غیردولتی انجام می شود، در حالی که دولتی ها در حاشیه امن تری قرار گرفته اند.
هنوز بخش خصوصی و شمار آن نسبت به کل بنگاه های تولیدی بسیار پایین است و آنها با محدودیت های زیادی مواجه اند. بخش دولتی رقابت نابرابری را با بخش خصوصی دارد و در عمل، این رقابت نابرابر سبب ناپایداری بخش خصوصی و نبود اطمینان سرمایه گذار به این بخش شده است.

***ایرنا: در همسنجی میان مسیر توسعه و مشکل های پیش روی آن در کشورمان با کشورهای دیگر، می توانید به چند نمونه اشاره کنید؟
**هاشمی: در این ارتباط مصداق های زیادی وجود دارد. به عنوان نمونه فربه شدن بخش غیررسمی در مقابل بخش رسمی و افزایش اقتصاد زیرزمینی به بیش از 40 درصد در کشور ما خودنمایی می کند در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم حدود پنج درصد است. این ناهماهنگی در سایر بخش ها نیز به چشم می خورد.
در فرایند توسعه صحیح و پایدار، رسانه ها نقش مهمی را ایفا می کنند. در صورت دولتی بودن رسانه ها، از این تریبون بیشتر با هدف تعریف و تمجید از اقدام های دولت بهره گرفته می شود. رسانه ها اگر به حاکمیت تعلق داشته باشند عیب ها را پنهان می کنند. در کشورهایی که رسانه های مستقل کم است به آنها بودجه دولتی داده می شود، در نتیجه آن رسانه ها نمی توانند انتقاد کنند. رسانه ها باید خصوصی باشند و کمترین محدودیت برای آن ها وجود داشته باشد تا دولت ها اشکال های خود را دریابند.

***ایرنا: از نظر شما مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست؟
**هاشمی: اقتصاد مقاومتی مدلی از اقتصاد است که می خواهد نوسان های تحمیلی از طرف اقتصادهای خارجی به کشور را به کمترین حد برساند و اقتصاد را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. به طور عمده این موضوع در واکنش به وابستگی بیش از اندازه به صادرات نفت و تاثیر تحریم ها مطرح شد.

***ایرنا: به عنوان یک مدرس اقتصاد، برای اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین رسیدن به توسعه، کشورمان به طور ویژه چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟
**هاشمی: در برابر توسعه اقتصادی همه مسوول هستیم زیرا توسعه زمانی شکل می گیرد که همه آن را بخواهند. طبیعی است که اگر دولت توسعه خواه باشد و مردم اینگونه نباشند یا برعکس، توسعه رقم نخواهد خورد.
به باور من، نگاه مثبت حاکمیت به اصول علمی مساله اصلی است. متخصصان و استادان دانشگاه در این زمینه نقش جهت دهنده را بر عهده دارند. از طرفی، بهتر است در اجرا نیز از افراد باتجربه استفاده شود که نقدهای صورت گرفته در حوزه های گوناگون را بیشتر درک می کنند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9130**1969**9279

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «توسعه پایدار تنها در صورت همگامی مردم با دولت قابل تحقق است» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات