تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی: تبارنامه باید به دور از تعصبات صنفی باشد

به گزارش ایرنا جمعی از مالکان، تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی، اعضای هیات مدیره، بازرسان، پیشکسوتان، مربیان، چابک سواران و علاقه مندان اسب های ایرانی در شرکت های فعال و فراگیر توسعه صنعت اسب و سوارکاری استان و شرکت تعاونی نمونه استانی تولید و پرورش اسب اصیل ترکمن (آخال تکه) با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی به نقض قانون از سوی فدارسیون سوارکاری در خصوص و شناسایی ومیکروچب گذاری، نمونه گذاری و صدور شناسنامه اسب های بومی ایران به ویژه اسب ترکمن ایران انتقاد کردند .
آن ها در این نامه که نسخه ای ازآن به خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خراسان شمالی تلگرام شده است نگاشته اند: با اعتقاد راسخ به سیاست های اصولی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفظ و توسعه ذخایر ارزشمند ژنتیکی اسب های بومی ایران اما اخیرا موارد بی شمار نقض قانون از سوی فداراسیون سوارکاری را شاهد هستیم و بر حسب وظیفه دفاع از حقوق بیش از 1000نفر از اعضای تعاونی های مذکور این موارد اعلام می شود .
آن ها در این تومار با بیان اینکه جایگاه قانونی جهاد کشاورزی را هیج مرجعی نمی تواند انکار یا خدشه دار کند، تنها مرجع تغییر این جایگاه با شرایط استثنایی و طی فرآیند های قانونی کارشناسی شده را مجلس شورای اسلامی ذکرکردند و افزودند: قبلا هم این جایگاه و وجاهت قانونی جهاد با فرآیند های کارشناسی شده به جهاد تفویض شده وفعلا فدراسیون و شورای مصطلح تبارنامه فدراسیون هم جایگاه قانونی متولی گری امور تشخیص هویت صدور شناسنامه اسب و حتی حق ارسال نمونه به آزمایشگاه های خارج از کشور بدون اخذ مجوز از جهاد را ندارد .
عبارت شورای تبارنامه فدارسیون سوارکاری تنها یک اصطلاح غیرکارشناسی و بدون وجاهت قانونی است و درتمام دنیا انجمن های نژادی اسب، این کار را انجام می دهند ولی در کشور ما درحال حاضر تا تاسیس انجمن نژادی ثبت شده فعال که از ضروریات قطعی این صنعت است تشکیل شود و فعالیت تشکلی مثل شورای تبار نامه در فدراسیون سوارکاری را که حتی بدون نظارت حضور نمایندگان واقعی مالکین و تولیدکنندگان و مطلعین شجه هر نژاد و متخصصین ذی ربط و در نهایت بدون نظارت فنی و حمایت قانونی وزارت جهاد کشاورزی اعلام موجودیت کرده و فعالیت غیر قانونی می کند فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی می دانیم .
مالکین و تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی با بیان اینکه هدف همه ما باید حل موضوع تبارنامه به دور از تعصبات صنفی و فعالیتهای غیر قانونی باشد تصریح کردند: ضروری ترین موضوع در تاسیس تبارنامه این است که باید جایگاه متولی صدور شناسنامه تعریف شود و وجاهت قانونی داشته باشد هرچند که هم فدراسیون سوارکاری به طور عمد و به صراحت نقض قانون کرده و هم جهاد در موضوع تبار نامه اسب ترکمن کاستی های اساسی داشته است ولی اکنون همه چیز سرجایش قرار دارد چرا که تولیدکنندگان همواره با اعتقاد راسخ در صحنه تولید و اصلاح نژاد حاضر بوده اند.
این فعالان حوزه تولید و پرورش اسب ترکمن خراسان شمالی گفتند که به اعتقاد کارشناسان راه حل تاسیس تبارنامه بسیار ساده و کم هزینه است .
آنان اظهار کردند: وزارت جهاد کشاورزی باید از جایگاه قانونی خود صیانت کند زیرا که این جایگاه به نیابت از تولیدکنندگان اسب با رای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دست آورده است و حق واگذاری این حق عمومی و رها کردن سنگر نظارت و حمایت از اسب را ندارد .
آنها افزودند : فدراسیون نیز بر حسب وظیفه ،امکاناتی را که از دولت و تولیدکنندگان دریافت می کند باید در راستای حمایت از تولید کنندگان اسب ایرانی به طورعادلانه در اختیار آنها قرار دهد و از تحمیل هزینه های اضافی و تبعیض در توزیع امکانات بین اسب داران بپرهیزد .
این مالکان و تولیدکنندگان اسب ترکمن معتقدند: وظیفه ذاتی این دو نهاد است که در تمام تصمیم سازی ها ،نمایندگان همه اقشار تولید کننده و مالکین را به همراه خبرگان و عالمان حوزه مرتبط ازجمله علمای ژنتیک در موضوع تبارنامه را در اولویت قرار داده و حمایت کنند.
آنها خاطر نشان کردند: جامعه اسب ایران لازم است یاد بگیرد مستند تر و مستدل تر و با احاطه های اطلاعاتی قوی تر ،بیش از پیش به تضارب نظر ،تعمق بیشتر و بهره گرفتن از توان علمی و تخصصی بخش های متخصص و دانشگاهی داخلی و خارجی عادت کنند.
نمایندگان مالکان و تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی با اشاره به وجود اطلاعات ژنتیکی مورد ادعای فدارسیون سواری کاری به تعداد حداقل 1237 سر اسب ترکمن یا آمیخته های ترکمن که گفته می شود در بهترین مراکز دانشگاهی ایالات متحده امریکا و توسط پرو فسور گاس کاتران انجام شده خواستار در اختیار قرارداردن این اطلاعات بدون کم و کاست به ژنتیک شناسان خبره ایرانی شدند.
آنها در این تومار خاطر نشان کردند : اطلاعات اکثر اسب های مهم ترکمن ایران درآن تست ها وجود دارند و مبالغ بسیار بالاتر از قیمت واقعی تمام شده آن هم از مالکین اسب ترکمن ایران توسط فدراسیون سوار کاری نقدا دریافت شده است.
اگر تمام این تعداد راس اسب تست شده باشند ،اطلاعات گران قیمتی دراختیار عالمان ژنتیک خواهد بود و اگر نتایج تست های همه اسب ها به هر دلیلی موجود نباشد ، با توجه به پرداخت هزینه ها توسط مالکین فدراسیون متعهد به تکرار تست ها است.
نویسندگان این نامه اعتراضی با اشاره به نمونه گیری و تست دی ان ای در خصوص حداقل 400سر اسب ترکمن در داخل کشور توسط موسسه علوم تحقیقات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز بیوتکنولوژی رشت انجام شده افزودند: این نتایج در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که به عنوان نمونه شاهد قابل مقایسه خواهد بود.
انها تصریح کردند :اطلاعات بسیار گران قیمتی هم در این زمینه وجود دارد که مالکین کمتری از آن اطلاع دارند.
آنان گفتند : فرهنگ تست های ژنتیکی وحتی ژنومیک درکشو رمان تا حدودی مقبولیت یافته است درحالی که کارشناسان و حتی مسئولین در فدراسیون سوارکاری و وزارت جهاد کشاورزی در سال 1381و حتی 1385 این اقدام را رویایی و غیر عملی محسوب می کردند که تحقق این امر مایه خوشحالی و امیدواری است.
مالکان و تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی در این تومار اظهار کردند : با اطلاعات موجود و با وجود متخصصین ورزیده و مطلع آیا برا ی شروع کتاب انساب ملی اولیه اسب ترکمن ایران زود است؟!
مالکان و تولیدکنندگان اسب ترکن خراسان شمالی از تحمیل تست های غیر ضروری دیگری برای تعداد بسیاری ازاسب ها با هزینه های گزاف تر از سوی شورای غیر قانونی تبار نامه فدراسیون به تولید کنندگان و انتقاد کردند وافزودند: براساس اظهارنظر متخصصین ژنتیک با اطلاعات موجود می توان ابتدا،تست های تایید والدین و سیلمی ها و مادین ها ی پایه را انجام و تایید وسپس برای تکمیل اطلاعات ژنومیک و تست والدین نتایج اسب های پایه و بقیه اسب های تست نشده برنامه ریزی کرد.
آنان در این تومار نوشته اند: با کسب اطلاعات گران قیمت از روی نتیجه تست های ژنتیک 2268سر اسب و تست های ژنومیک مذکور موجود با هزینه بسیار کمتر میتوان کتاب انساب اولیه اسب ترکمن ایران را تاسیس و منتشر کرد و لازم نیست از تولید کنندگان و مالکین رقم های نجومی توسط فدراسیون سوارکاری مطالبه شود.
مالکان و تولید کنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کردند : با این تفصیل ها آیا تکلیف روشن نیست و یا هنوز هم باور نداریم که وظیفه حفظ ذخایر ژنتیک اسب ایرانی با دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی است ! ولی هزینه ها ی تولید و نگهداری و توسعه و حفظ ذخایر ژنتیک اسب ترکمن ایران ما تولید کنندگان داده ایم و فدراسیون هزینه های تست های ساده را هم به صورت نقد و چند برابر بیشتر از قیمت واقعی را از مالکین طلب می کند.
/7189/ 6042 / 1744/

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تولیدکنندگان اسب ترکمن خراسان شمالی: تبارنامه باید به دور از تعصبات صنفی باشد» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات