باد و باران و گرد و خاک در شرق کشور/کاهش کیفیت هوا در تهران

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ‌‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮﻓﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﮔﺮدوﺧﺎک ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬

احد وظیفه افزود: در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑه ﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت وﺟﻮد دارد‪.‬‬ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﮔﺬر اﻣﻮاج ﮐﻢ داﻣﻨﻪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ‪ ،‬رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬

وی ادامه داد: دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ﮔﺮدوﺧﺎک در ﺷﺮق ﺳﻮرﯾﻪ و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪاﻓﻘﯽ‬ ‫و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑه ﺘﺪرﯾﺞ از اواﯾﻞ ﺷﺐ از ﻏﻠﻈﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬

به گفته وی از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻓﺮدا ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﺮ روی ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ‪ ،‬از‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد‪.‬‬

سازمان هواشناسی امروز هوای پایتخت را ‫ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ‬ ‫و وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

[ منبع این خبر سایت مهر-جامعه می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «باد و باران و گرد و خاک در شرق کشور/کاهش کیفیت هوا در تهران» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات