عراق نیازمند ارتش ملی است نه ارتش سنی

در این مطلب می خوانیم : بعد از آزادسازی فلوجه و موصل در آینده، و این که در حال حاضر حشدالشعبی محبوبیت بسیار بالایی به دست آورده است، به نظر می رسد رویکردهای منطقه ای، جهانی و داخلی در عراق به این سمت خواهد بود که ارتشی سنی تشکیل شود تا بتوانند مقدمات تجزیه عراق را فراهم کنند، مخصوصا شخص جو بایدن در طول دوره باقیمانده از ریاست جمهوری باراک اوباما، سعی خواهد کرد که ارتش سنی و تشکیل این ارتش را در دستور کار قرار دهد.
اخیرا دولت آمریکا به هیاتی از عشایر عراقی وعده تجهیز تسلیحاتی آنان را در مقابله با گروه داعش داده است. در همین راستا ریشه مطرح‌شدن ایده تشکیل ارتش سنی به ماه سپتامبر سال 2014 بازمی­گردد؛ اما این موضوع به‌طور جدی طی یک ماه اخیر با هدف اعلامی شکست داعش و خروج آن از موصل و دیگر مناطق سنی‌نشین عراق تعقیب شده است.
در این بین آغاز جدی روند تشکیل ارتش سنی عراق و همراهی همه­جانبه آمریکا با این موضوع نیز بعد از سفر برخی رهبران گروه­های سنی و عشایر عراقی به واشنگتن اجرایی شده است. در همین بین برای بررسی این موضوع پایگاه خبری امیدهسته ای ایرانیان، گفت وگویی با دکتر حسن هانی زاده کارشناس مسائل عراق، داشته است که در زیر می خوانید:
اگر نگاهی به طرح تشکیل ارتش سنی در عراق داشته باشیم، اصولا پیشینه طرح چه بوده است؟عراق نیازمند ارتش ملی است نه ارتش سنی
این نگرش نوعی نگرش بعثی برای تشکیل یک ارتش سنی است. در گذشته از سال 1968 که بعثی ها قدرت را در عراق در دست گرفتند، رویکرد پان عربیستی و قومیت گرایی آن ها در این راستا بود که ارتشی سنی تشکیل دهند. این نکته بر گرفته از تفکرات جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر (که به نوعی سعی می کرد قومیت گرایی را در کشورهای عربی تشدید کند) بود.
لذا از سال 1968 عمده ژنرال ها در ارتش عراق از اهل سنت بود. با این که اکثریت از اهل شیعه بود و کردها هم بخشی از ساختار جامعه در عراق بودند، اما متاسفانه در آن زمان با تشکیل ارتش عراق بدنه پایینی ارتش عراق از میان شیعیان و ژنرال ها از میان اهل سنت عراق، بود.
در یک دهه گذشته هم برخی از کشورهای عربی احساس کردند که در حال حاضر دولت عراق گرایش های شیعی دارد و از آن جایی که نگاه اعراب منطقه به کشورهای عربی نگاهی پان عربیستی و قومیت گرایی است، لذا مسئله تشکیل یک ارتش سنی به موازات یک ارتش شیعی فقط به خاطر تجزیه عراق صورت گرفته است.
تشکیل این ارتش چه ارتباطی با طرح اقلیم سنی نشین در عراق دارد؟
طرح معاون رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن، برای تجزیه عراق بعد از سال 2003 و سرنگونی رژیم صدام مورد توجه قرار گرفت و در شرایط کنونی نیز کشورهایی مثل عربستان، کویت، امارات و قطر به دنبال این هستند که بافت عراق را به هم بزنند و شرایطی را فراهم کنند که دو ارتش به موازات هم تشکیل بشود تا عراق در آینده به سه اقلیم کرد نشین، شیعه نشین و سنی نشین تقسیم شود.
با توجه به وضعیت کنونی چه بازیگران داخلی از تشکیل ارتش سنی در عراق حمایت می کنند؟
برخی از طیف های پان عربیستی مثل طارق الهاشمی و النجیفی و برخی شخصیت های عراقی دارای تفکرات بعثی به دنبال تشکیل یک ارتش سنی هستند. اما این به نفع عراق نیست. عراق باید به دور از مسائل مذهبی و طایفه ای یک ارتش ملی داشته باشد تا بتواند امنیت را در عراق تامین و تضمین کند.
چه بازیگران منطقه ای از این طرح حمایت می کنند؟
در عراق برخی از طیف های افراطی و پان عربیستی و قومیت گرایی، از این طرح استقبال می کنند. همچنین عربستان، امارات، قطر و حتی کشورهای عربی بزرگ مثل مصر به دنبال تشکیل یک ارتش سنی هستند تا در مقابل حشدالشعبی قرار گیرد. در واقع این طرح کاملا آمریکایی- صهیونیستی است.
با توجه به وضعیت کنونی نگاه جریان های کردی و شیعه به تشکیل این ارتش چیست؟
در واقع تشکیل چنین ارتشی با شرکت اهل سنت به معنی این است که عراق تجزیه خواهد شد و اهل سنت دنبال این خواهند بود که اقلیمی جداگانه برای خود تشکیل دهند. همین مسئله موجب خواهد شد که کردهای عراق هم به سمت تجزیه عراق تشویق شوند.
شیعیان هم که طبیعتا اکثریت را تشکیل می دهند، به سمت تجزیه حرکت خواهند کرد و عراق به سه بخش تقسیم خواهد شد. به همین دلیل اگر چنین چیزی تشکیل شود، یعنی اگر یک ارتش سنی تشکیل شود قطعا عراق به سمت تجزیه حرکت خواهد کرد. زیرا هر ارتشی که بنا به ارزش های قومیتی تشکیل شود، قطعا تجزیه آن کشور کاملا محتمل خواهد بود و نمونه آن را در یوگوسلاوی سابق هم شاهد بودیم.
قطعا برخی از شخصیت های کردی مخالف تشکیل چنین ارتشی هستند. زیرا تشکیل یک ارتش بر اساس شایسته سالاری و با شرکت همه طیف های موجود در عراق می تواند امنیت عراق را تامین کند. اغلب کردهایی که به هر حال به تمامیت ارضی عراق اهمیت می ورزند، مخالف تشکیل یک ارتش سنی هستند.
ارتش باید از همه طیف ها تشکیل شود و شایسته سالاری مورد توجه قرار گیرد. ولی اگر یک ارتش سنی تشکیل شود، (با توجه به وجود حشدالشعبی و همچنین این موضوع که اغلب ژنرال های عراقی بعد از سرنگونی رژیم صدام از شیعیان هستند) نوعی تقابل ایجاد می کند و تجربه یوگوسلاوی سابق در عراق تکرار خواهد شد.
پیامدهای تشکیل این ارتش در ابعاد نظامی، سیاسی، امنیتی و منطقه ای چیست؟
در واقع تشکیل چنین ارتشی با شرکت اهل سنت به معنی این است که عراق تجزیه خواهد شد و اهل سنت دنبال این خواهند بود که اقلیمی جداگانه برای خود تشکیل دهند. همین مسئله موجب خواهد شد که کردهای عراق هم به سمت تجزیه عراق تشویق شوند.
شیعیان هم که طبیعتا اکثریت را تشکیل می دهند، به سمت تجزیه حرکت خواهند کرد و عراق به سه بخش تقسیم خواهد شد. به همین دلیل اگر چنین چیزی تشکیل شود، یعنی اگر یک ارتش سنی تشکیل شود قطعا عراق به سمت تجزیه حرکت خواهد کرد. زیرا هر ارتشی که بنا به ارزش های قومیتی تشکیل شود، قطعا تجزیه آن کشور کاملا محتمل خواهد بود و نمونه آن را در یوگوسلاوی سابق هم شاهد بودیم.
همچنین به لحاظ امنیتی و ژئوپلیتیکی در صورت تشکیل چنین ارتشی، ممکن است این امر به تضعیف و تجزیه عراق منجر شود و این به نفع کشورهای عرب منطقه خواهد بود. آنچه مسلم است عراق باید یک ارتش یک دست و با شرکت همه قومیت های موجود در عراق تشکیل دهد.
با توجه به وضعیت کنونی، دولت عراق چه نگاهی به این مسئله دارد؟
از نگاه دولت عراق مخصوصا آقای حیدر العبادی، تشکیل ارتش سنی به نفع وحدت عراق نیست و موجب تزلزل وحدت عراق خواهد بود. دولت حیدر العبادی، نگرشی ملی گرایانه دارد و سعی می کند به دور از قومیت گرایی، وحدت عراق را حفظ و مانع از شکل گیری یک ارتش سنی شود و لذا به نظر می آید که دولت عراق با این طرح مخالفت خواهد کرد.
چشم انداز تشکیل این ارتش چگونه خواهد بود؟
به نظر می رسد فشارها تشدید خواهد شد و بعد از آزادسازی فلوجه و موصل در آینده و این که در حال حاضر حشدالشعبی محبوبیت بسیار بالایی به دست آورده است، به نظر می رسد که رویکردهای منطقه ای، جهانی و داخلی در عراق به این سمت خواهد بود که ارتشی سنی تشکیل شود تا بتوانند مقدمات تجزیه عراق را فراهم کنند، مخصوصا شخص جو بایدن در طول دوره باقیمانده از ریاست جمهوری باراک اوباما، سعی خواهد کرد که ارتش سنی و تشکیل این ارتش را در دستور کار قرار دهد، مخصوصا عربستان و قطر، که عربستان هم سفارت خود را بازگشایی کرده است و در مسائل داخلی عراق دخالت می کند، سعی می کند که به نوعی مسئله تشکیل ارتش سنی را مطرح کند.
منبع :‌سایت امید هسته ای ایرانیان
زمان انتشار :18 خرداد 95
1647

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «عراق نیازمند ارتش ملی است نه ارتش سنی» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات