آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ -آکا

سایت بیوگرافی،زندگینامه مشاهیربیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها آکاایران: کن لوچ کار خود را در دهه 60 میلادی با شبکه بی.بی.سی آغاز کرد در این آثار کن لوچ با استفاده از تکنیک های ً فیلم ساز ی مستند دوربین سبک 16 میلی

دو اما رئالیسم چرا می خواهد قهرمان خود را با محیط و آدم های پیرامونش همسان بداند؟ مهم ترین دلیل اش شاید این باشد که در این رویکرد میل به مستند سازی واقعیت ها دارای بیش ترین ارزش و اهمیت است. رئالیسم یک محاکات محض است که خصلتی بازتاب دهنده دارد. اگر گریزی بزنیم به نظریه فرم های بسیط آندره یولس، متوجه می شویم که رئالیسم از فرم بسیط «مثال» بنیه می گیرد. روایت رئالیستی چون ریشه در تخیل دارد و نمی تواند ِ تاریخ محض باشد، رو می آورد به محاکات موقعیت ِ و انسان نوعی. به این ترتیب نگره رئالیستی می آید تا مثالی باشد از واقعیت جاری و به تبع آن قهرمان روایت رئالیستی هم مثالی است از آدم های واقعی حاضر در یک برهه تاریخی خاص. این همان کیفیتی است که در سینمای مستند هم به چشم می خورد. سینمای مستند برشی فکر شده و مثال گونه است از یک واقعیت جاری. به هر حال رئالیسم دست در دست تاریخ جاری و ساری دوران پیش می آید و این پیوند روی عمل کرد قهرمان داستان رئالیستی هم تأثیر می گذارد. شاید به نوعی بتوان گفت که پروتاگونیست های کمال گرا در عرصه رئالیسم کیفیتی آنتاگونیستی پیدا می کنند.

,بیوگرافی هنرمدان , بیوگرافی بازیگران , زندگینامه بازیگران هالیوودی ,[categoriy]

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ -آکابیوگرافی هنرمدان , بیوگرافی بازیگران , زندگینامه بازیگران هالیوودی , زندگی شخصی بازیگران , زندگی خصوصی هنرمندان , ازدواج و طلاق بازیگران هالیوودی

آکاایران: آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

سه

به گزارش آکاایران: رفرم مضمونی و روایی سینمای بریتانیا از اواخر دهه پنجاه میلادی آغاز شد. سینمای نوین بریتانیا در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی را-که اغلب آن را با عنوان «رئالیسم آشپزخانه (Kitchen-Sink Realism)«پاشیر و می شناسند- جنبشی بود که از دو بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها - متناقض سرچشمه می گرفت. نخستین بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها - پیدایش این جنبش، پیشینه فیلم سازان حاضر در آن است که عمدتا سابقه مستند سازی را در کارنامه شان داشتند. بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها - دیگر آن، مواد خامی بود که اساس فیلم های این جریان را تشکیل می داد: رمان ها و نمایش نامه های آن دوران. در حقیقت این برش مستند از تاریخ، محاکاتی مثالی بود که با قهرمان های معمولی و مطرود و در مخمصه افتاده اش، می کوشید وضعیت عمومی حاکم بر جامعه بریتانیا را به تصویر درآورد.

کن لوچ کار خود را در دهه 60 میلادی و با پیوستن به شبکه بی.بی.سی آغاز کرد و چند قسمت از مجموعه نمایش های چهارشنبه(WendesdayPlays) را با تهیه کنندگی تونی گارنت جلوی دوربین برد. آن ها علاقه شان به ارایه مباحث جاری اجتماعی از طریق درام و رسانه ای چون تلویزیون را نشان دادند. باورها و حیطه فعالیت کن لوچ عمدتا در کارهایش به شکل واضح قابل مشاهده هستند: «سر تقاطع» براساس رمانی از نل دان که زندگی طبقه کارگر در جنوب لندن را به تصویر می کشد. «به خانه بیا کتی» هم فیلمی است که کن لوچ در آن زندگی زوج جوانی از طبقه کارگر را به تصویر می کشد که بی خانمان شده اند و براساس یک تحقیق ژورنالیستی در مورد محل سکونت خانوارهای بی خانمان توسط روزنامه نگاری به نام جرمی سنفورد ساخته شده است. در این آثار کن لوچ با استفاده از تکنیک های ً فیلم ساز ی مستند(مثلا استفاده از دوربین سبک 16 میلی متری و فیلم بردار ی خارج از استودیو و در مکان های واقعی و استفاده از نا بازیگر ها و دکوپاژ فی البداهه) زندگی پر چالش طبقه کارگر را به تصویر می کشد و سبک خاص خود را در پرداخت درامی که میان واقعیت و داستان در رفت و آمد است به رخ می کشد و از طریق روایت داستانی حقیقت را بیان می کند. تاکاکو سینو می نویسد:«در آثار لوچ اولویت هرگز با سبک بصری نبوده است: در هسته مرکزی تمام فیلم های او یک بیانیه سیاسی در مورد آدم هایی است که از منظر اقتصادی یا سیاسی در جامعه بریتانیا به حاشیه رانده شده اند. دلبستگی لوچ به قرائت تروتسکی از مارکسیسم نیز باعث تمایز او سایر کارگردان هم نسل اش در بریتانیا شده است و باعث شده موقعیت او در سینمای بریتانیا بی همتا باشد. در حالی که او از شخصیت هایش به عنوان کلیدی برای بازنمایی وضعیت سیاسی هر برهه استفاده می کند، در عین حال آنان را طوری هدایت می کند که خطابه هایی سیاسی نیز به دست دهند. ضمنا لوچ به شکلی نا متعارف از وابستگی به شیوه ناتورالیستی مشتق شده از سینمای مستند سر باز می زند: در لوکیشن هایی نور پردازی شده فیلم بردار ی می کند، از بازیگران غیر حرفه ای بهره می گیرد و دست آن ها را در بداهه پردازی باز می گذارد».

,بیوگرافی هنرمدان , بیوگرافی بازیگران , زندگینامه بازیگران هالیوودی ,[categoriy]

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

در کارنامه کن لوچ تأثیر او از آموزه های بنیادین ً رئالیسم سوسیالیستی کاملا هویداست. خصوصاً این اصل که: «بنیان رئالیسم سوسیالیستی حفظ وفاداری به حقیقت زندگی است. حال این زندگی هر چه هم سخت باشد، باید کلیات آن را با شکل های هنری و از منظری کمونیستی تصویر کرد. زیبایی شناسی مطلوب این نوع رئالیسم وابسته است به همبستگی با توده ها، رویکرد اومانیستی، احتراز از فرمالیسم و درون گرایی و نیز احتراز از بدوی گرایی داروینی ناتورالیسم».

چهار

انتخاب قهرمان از میان طبقه کارگر برای کن لوچ، نه فقط یک گزینش ژانری یا ایدئولوژیک، که گزینشی است مبتنی بر ایده او در باره چیستی سینما. لوچ می خواهد در مرز سینمای داستانی و غیر داستانی حرکت کند. در حقیقت می خواهد داستان هایی بسازد که رگه Fictional آن ها مغلوب حقیقت نمایی شان شود. به قول سینو:«تریلوژی لوچ- «فرودستان»، «بارش سنگ ه»، «کفشدوزک کفشدوزک»- و بعد از آن ها فیلم های «نام من جو است» و«شانزده سالگی شیرین» به ما نشان می دهد که او با چه دقتی به موازنه تنش های میان کیفیت های داستانی و غیر داستانی می پردازد تا به نوعی رئالیسم سوسیالیستی برسد. او در این فیلم ها گزارش دهنده تحول جامعه سیاسی دوران پسا -تاچری در بریتانیا است». بیان سینو بیان بسیار دقیقی است: لوچ گزارش دهنده است و آن وجه تحلیل انقابی موکد شده در آموزه های رئالیسم سوسیالیستی را در کارهای او کم تر می توان دید(البته گفت و گو از سینمای «آشپزخانه-پاشیر» است، نه آثاری که در مورد آزادی خواهان ایرلند ساخت و رگه ای تاریخی دارند). باتوجه به پیرنگ های تراژیک اکثر فیلم های لوچ، می توان گفت که حتی گرایش او بیش تر به سمت نوعی گفتمان نئو رئالیستی است. ً مثا لوچ در سال 1968 فیلم «گاو نگون بخت» را می سازد. داستان فیلم زندگی آدمی دله دزد را روایت می کند که دستگیر و به زندان فرستاده می شود. اما تمرکز فیلم نه بر روی خود این زندانی که بر سرنوشت همسر اوست. فیلم با یک پارادوکس کنایی جالب آغاز می شود: جوی و تام از خانواده خود گریخته اند تا تشکیل خانواده دهند و حالا هم فرزندی دارند به نام جانی. اما جوی کی به قهرمان فیلم بدل می شود؟ دقیقاً زمانی که تمام نا نجاری های زندگی طبقه فرودست را تاب می آورد و با احساسات معمول انسانی پیوندشان می زند: ازدواج او با تام یک اشتباه بوده و برایش حاصلی جز تحقیر و ضرب و شتم نداشته. وقتی تام به زندان می افتد او باید جایی برای سکونت خود و فرزندش بیابد و بهترین جایی ِم بدنام و پیر است. که نصیب اش می شود خانه عمه اِ او به یکی از دوستان قدیمی تام به نام دیو دل می بازد. آن ها کنار هم اندکی روی سعادت را می بینند، اما دیو هم قربانی جامعه است و به زندان می افتد. جوی تصمیم به طاق از تام می گیرد، شغلی در یک کافه پیدا می کند؛ اما تام از زندان خاص می شود و جوی به خاطر فرزندش مجبور می شود دوباره به زندگی با او رضایت دهد. باز هم کتک و خشونت و تحقیر و نهایتا گم شدن عامل این پیوند اجباری –یعنی جانی- و یافتن دوباره او بعد از جست وجویی دلهره آور. اما بعد از دوباره یافتن جانی، جوی به انفعالی قهرمانانه می رسد: او می خواهد کنار تام و جانی باشد و تنها به رویای عشق دیو بسنده می کند. چنان که در همین نمونه هم پیداست، قهرمان فیلم لوچ نه از نظر جنس و نه از نظر مرتبه هیچ برتری خاصی به محیط و آدم های اطراف اش ندارد. با این حال کنش مندی عاطفی شخصیت اش، به او ارزش هایی اومانیستی می بخشد تا بتواند با چالش های زندگی اش مبارزه کند و سر بلند بیرون بیاید. این سربلندی البته فرجامی جز تسلیم و رضا ندارد، چون قهرمان طبقه کارگر به تنهایی نمی تواند در برابر هژمونی طبقات فرا دست کاری انجام دهد. تمام رخدادهای داستان معمولی و در دنیای واقعی قابل تکرار هستند(اساسا فیلم براساس گزارشی از یک ژورنالیست ساخته شده) و این همان رگه مستند رئالیستی سینمای لوچ است. جوی هیچ عمل قهرمانانه ای انجام نمی دهد، اما قهرمان فیلم است، چون در هر وضعیتی تاش می کند به حیات خود و فرزندش رنگ و بویی از امنیت ببخشد.

,بیوگرافی هنرمدان , بیوگرافی بازیگران , زندگینامه بازیگران هالیوودی ,[categoriy]

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

سیر روایی مشابهی را در فیلم تحسین شده «قوش» نیز می توان دید. بیلی نوجوان در تمام نهادهای اجتماعی دچار مشکل و از تمام شان سرخورده است. نا پدری بی اخلاقی قرار است به خانواده شان اضافه شود و از دیگر سو برادری خشن و هیستریک دارد که کارگر معدن است. در مدرسه، در بازی فوتبال، در رابطه با هم سالان و در هر رابطه اجتماعی دیگری بیلی شکست های پیاپی خود را تجربه می کند. پس پناه می آورد به دنیای وحش و می کوشد تا یک قوش وحشی را دست آموز کند. تنها سعادت زندگی بیلی شکل می گیرد: او که خود با ساز و کارهای تربیتی جامعه امکان هم زیستی ندارد، به تربیت موجودی از دنیای وحش همت می گمارد. هر چند که این سعادت دوام چندانی ندارد و به خاطر یک ندانم کاری پرنده به دست برادرش کشته می شود و بیلی جسد پرنده را در باغچه خانه مدفون می کند. این بار نیز قهرمان فیلم لوچ نه تنها با آدم های اطراف اش برابر است، بلکه ً حتی از برخی جهات-مثل بنیه بدنی و یا امکان ارتباط ً با دیگران- کاملا ضعیف تر هم هست. او وقتی میان خود و آدم های پیرامونش نقطه مشترکی نمی یابد، می کوشد تا ابژه ای از محیط را رام خود کند و این بار موفق است. اما نخستین عصیان او که سر پیچی از دستور برادر برای شرط بندی در مسابقات اسب دوانی است، به تمام خوشی های او پایان می دهد.

چالش میان دختری جوان و خانواده متعصب اش-باز هم از طبقه کارگر- در «زندگی خانوادگی» هم سیری همانند را پیش رو قرار می دهد. دختر از حق انتخاب شیوه مطلوب زندگی خود محروم و از سوی خانواده اش متهم به سوء رفتار است. «فرو دستان» بریتانیای دهه 80 و تحت سیطره دولت تاچر را نشان می دهد. این بار هم تمرکز روی طبقه کارگر است و چاشنی انتقام از طبقه فرا دست هم در آن دیده می شود. در «شانزده سالگی شیرین» تاش یک بازیکن لیگ محلی فوتبال اسکاتلند را می بینیم که در خانواده ای فقیر زندگی می کند و می خواهد در ورزش حرفه یی به موفقیت برسد، اما محیط پیرامون او پاتوق خرده فروشان موادمخدر است. قهرمان داستان بر سر دوراهی است: باید فوتبالیست شود یا مواد بفروشد، و یا باید برای موفقیت در فوتبال از راه فروش مواد پول در بیاورد و این جا به شکلی کنایی می توان پرسید ً قهرمان کدام است؟ آن که مثا در تیم گاسکو رنجرز توپ خواهد زد، یا آن که در تاش معاش ورزش حرفه یی را به کناری می گذارد و می شود یکی مثل باقی آدم های پیرامونش.

از این دست مثال ها در آثار لوچ بسیار هستند. نمونه هایی روایی که مشابه آن ها را می توان هر روز در زندگی حاشیه نشین ها، صفحات اجتماعی روزنامه ها، مستند هایی که محوریت شان بر زندگی یک شخص یا یک خانواده است، اخبار رادیو و گزارش های اجتماعی، اقتصادی و قضایی شبکه های تلویزیونی دید: در «کفشدوزک کفشدوزک» داستان مادری روایت می شود که از شوهرش جدا شده و حالا برای در اختیار گرفتن حضانت فرزندش باید با بوروکراسی خدمات اجتماعی بریتانیا مبارزه کند؛ در «نام من جو است» داستان مردی بی کار روایت می شود در محله ای حاشیه یی و بدنام در گلاسکو که می کوشد برای زندگی بی حادثه و بی امید خود راهی برای کسب درآمد پیدا کند.

پنج

گئورگ لوکاچ می گوید:«رئالیست، با فاصله گیری انتقادی خود، آن چه را که تجربه مخصوصاً مدرن پر معنایی است در متن وسیع تری جای می دهد و فقط مقدار تاکیدی را که به عنوان جزیی از یک کل عینی بزرگ تر شایسته آن است، بدان می بخشد» (به یاد بیاورید فرم بسیط «مثال» را در نظریه آندره یولس در بخش دوم همین نوشتار). نا گفته پیداست که در همین تعبیر هم نوعی تخطی از محاکات محض وجود دارد و به قول دیمیان گرانت:«صفت حقیقی]رئالیسم[ به انحصار واقعیتی مارکسیستی در می آید. پس رئالیسم سوسیالیستی کاشف تحریف تازه ای در واژه رئالیسم است».

تلاش کن لوچ این است که در سینمایش این تحریف به حد اقل ممکن برسد. فیلم های او شخصیت محور هستند و این محوریت شخصیت، پای یک کنش گر اصلی(یا همان قهرمان) را به روایت باز می کند. پس قهرمان او در همان الگوی یاد شده از نورتروپ فرای در مناسبتی با آدم ها و محیط پیرامون شان قرار می گیرند. اما محیط و آدم های منتخب کن لوچ همه از طبقه کارگر بریتانیا هستند و عمدتاً از میان فرو دست ترین اقشار این طبقه. در چنین زمینه ای، برای کمینه کردن میزان تحریف واقعیت، باید همه چیز عادی و نوعی باشد. پس قهرمان او که آدمی است مثل همه آدم های دور و برش با همان دغدغه ها، همان مخمصه ها و همان نا هنجاری ها. از طرف دیگر محیط گزینش شده توسط کن لوچ نمونه ای است از لایه های زیرین جامعه بریتانیا و این یعنی ارایه مثالی از واقعیت گسترده جاری در اجتماع. سینو می نویسد: «لوچ تمام تاش خود را به کار می گیرد تا زندگی و دشواری های پیش روی آدم های معمولی را به تصویر درآورد. ماجراهای فیلم های او در حاشیه شهرهای کوچک رخ می دهند. این لوکیشن ها به او فرصت می دهند تا جزییات زندگی عادی طبقه کارگر را پیش روی تماشاگران قرار دهد».

,بیوگرافی هنرمدان , بیوگرافی بازیگران , زندگینامه بازیگران هالیوودی ,[categoriy]

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ

لوچ با انتخاب این طبقه، با انتخاب این آدم ها و به کار گیری خصلت های سینمای مستند- از جمله استفاده از مکان های واقعی، استفاده از سوژه هایی که به حقیقت در همان برهه ممکن است برای هر کسی در جامعه رخ دهند، استفاده از بازیگرانی که حرفه ای نیستند و کم ترین اغراق ممکن را در بازنمایی رفتار طبقه شان صرف می کنند- تمرکز خود را بر عمل کرد قهرمان عادی خود می گذارد. خاصه داستان فیلم های کن لوچ اساسا طرح داستانی-به معنای معهودش- نیستند؛ یک سری مساله اجتماعی و فردی معمولی هستند که به ساحت مثال درآمده اند و وضعیت نوعی را توصیف می کنند. با این تمهیدها، لوچ سعی دارد تا خطر تحریف واقعیت را کم رنگ ِ کند و به یک محاکات ِ فرو تر ساختار مند برسد. پس حتما این نکته را هم مد نظر قرار می دهد که پیروزی قهرمان خصیصه سینمای ماجرایی و خوش بینانه پسند بورژوازی است. درست در همین نقطه است که لوچ از یک وجه رئالیسم سوسیالیستی هم فاصله می گیرد و سرنوشت قهرمان اش را به کیفیت نئورئال نزدیک می کند: او وجه «رمانتیسم انقلابی» مبتنی بر مبارزه توده و رسیدن به آرمان های سوسیالیستی را در فیلم های غیر تاریخی خود حذف می کند و به جای آن با نشان دادن دردسرهای پیش پا افتاده قهرمان اش، به یک نقد خاموش از واقعیت موجود بسنده می کند. شاهد دیگرش هم این که از میان خصلت های نهادینه ناتورالیسمی که نوع بدوی آن مورد نکوهش بوطیقای رئالیسم سوسیالیستی است، محیط را حفظ می کند و حتی ً گاهی-مثلا در «شانزده سالگی شیرین»- وراثت را هم به شکل ضمنی حفظ می کند. او در عین حال می خواهد واقعیت هم با جلوه های بروز بیرونی اش در فیلم بازتاب یابد. یعنی روساخت اثر هم وجه استنادی خود را تا حد ممکن حفظ کند. شونا فیرودر جایی می نویسد: «کاری که کن لوچ در فیلم هایش می کند با سنت هالیوودی تفاوت های عمده ای دارد. در فیلم او خبری از «اکشن» و «کات» نیست، در عوض اجازه می دهد تا دوربین و سایر عوامل فنی آزادانه و به شکلی طبیعی حول بازیگران بگردند و حرکت و حس های آنان را ثبت کنند... او همواره از نا بازیگران بازی حرفه یی می گیرد. خودش جایی گفته است: بازیگر باید آدم باور پذیری باشد. باید کسی باشد که تماشاچیان بخواند ببیندش و با ذهنیت اش درگیر شوند». یا به قول ریچارد آرمسترانگ: «دوربین لوچ بیش از آن که بخواهد کنش های پروتاگونیست ها را پیش بینی و ثبت کند، تاکیدی دوباره دارد بر هستی شناسی تصویر؛ آن هم در عصری که چه در تئوری و چه در عمل، قدرت الهام بخشی لنز مورد هجمه قرار گرفته است».

شش

رئالیسمی که کن لوچ ارائه می دهد-شاید مثل هر ِ رئالیسم دیگری- نه می خواهد و نه می تواند آیینه تمام نمای واقعیت تاریخی موجود باشد. کن لوچ زمینه رئالیسم سینمایش را با آگاهی کامل انتخاب می کند و محال است این کهنه تروتسکیست نداند که تاویل و تفسیرهای آن چه که دوربین اش ثبت می کند به کدام سمت و سو ها خواهد رفت(کما این که خودش هم جایی منتقدان را به خاطر بی توجهی به معنا و محتوای فیلم ابله خوانده!). به همین ترتیب وقتی زمینه ساخته شد، محیط و آدم های پیرامون قهرمان او هم چیده می شوند. به بیان بهتر، این زمینه انتخابی کن لوچ است که قهرمان هایش را از میان مردم معمولی طبقه کارگر گزینش می کند. قهرمان های کن لوچ، تنها به این دلیل قهرمان به شمار می روند که انسجام ذهنی روایت بر دوش آن ها نهاده شده است. او عمدا موقعیت دون اقتصادی-اجتماعی قهرمان خود را در همان ابتدای کار به رخ می کشد. در حقیقت اوچار جوب روایی خود را به شکلی آشکار و حتی افراطی بر گستره ِ محاکات فرو تر بنا می کند. خانواده ، شیوه تربیت، محل زندگی، مهم نبودن فرد و از همه مهم تر شغل، اجزای ا ینفک بیوگرافی قهرمان های کن لوچ هستند. نگاهی به سیاهه شغل های قهرمانان او حتی می تواند افراط او را روشن تر کند: پیشخدمت کافه، کارگر معدن، فوتبالیست آماتور، فروشنده مواد مخدر، جیب بر، رفتگر، نظافت چی و امثالهم. آدم هایی که روز را شب می کنند و شب را روز. آرزوهای بزرگ برایشان تعریف شده نیست. آسان شادمان ً می شوند (مثلا با داشتن یک قوش یا خریدن لباسی نو برای فرزندشان) و آسان هم خرد می شوند (با گم شدن موقتی فرزند یا شرط بندی نا درست روی یک اسب مسابقه). چالش های بزرگ این قهرمانان چه می تواند باشد جز امرار معاش، یا یافتن جایی برای سکنا و یا برخورداری از حق حضانت فرزند؟ اما نگاه رادیکال و منتقد لوچ باز هم کوتاه نمی آید. او معمولا شانس پیروزی را از قهرمان خود می گیرد. گویی سرنوشت او با گرهی به عظمت تاریخ به سرنوشت طبقه اش پیوند خورده است و هیچ گاه ً نمی تواند از این تقدیر تاریک کاملا رها شود. شاید تنها وجه قهرمانانه شخصیت های اصلی فیلم های او این باشد که با این همه تروما، با این همه مرارت و بدبختی و با این همه شکست و نداری، هم چنان می خواهند زنده باشند و زنده بمانند. آن ها از این یک حق-که حق حیات باشد- نمی گذرند؛ و مگر همین سرشت و سرنوشت و سبک زندگی بخش عمده ای از مردم دنیاست

10 فیلم محبوب کن لوچ

1- نفس بریده- ژان لوک گدار

2- نبرد الجزیره- جیلو پونته کوروو

3- عشق های یک موطایی- میلوش فورمن

4- دزدان دوچرخه- ویتوریو دسیکا

5- از روی قطارها چشم برندار-ییری منستل

6- جشن آتشنشان ها- میلوش فورمن

7- ژول و ژیم- فرانسوا تروفو

8- قاعده بازی-ژان رنوار

9- درخت چوب صندل- ارمانواولمی

10-توت فرنگی های وحشی- اینگمار برگمان

شگردهای کن لوچ

فیلم سازان تازه کار زندگی اجتماعی را باید با شفافیتی همانند کن لوچ در فیلم هایشان بازتاب دهند. خواه در فیلم هایی که درام هایی پیشینه ای درباره خانواده، عشق و شهر سکان دار آن هستند (بادی که ساقه های جو را تکان می دهد، سرزمین و آزادی) و چه در فیلم های شخصیت محوری که جزییات مصایب طبقه کارگر را بازتاب می دهند(قوش، اراذل و اوباش، شانزده سالگی شیرین، نان و گل های رز) کن لوچ استاد خلق داستان هایی جهانی است که تا حد زیادی به زمان یا محل وقوع شان وابسته نیستند. تاش های اخیر او، مستندی با نام «روح 45» که نمایش جهانی آن در فستیوال برلین بود ادامه دهنده سنت عظیم امروزی کردن داستانی بود که بیش از نیم قرن پیش رخ داده است. فیلم احساس امیدواری نفوذ کرده به بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم را مورد توجه قرار داده است. آدم های بریتانیایی جنگ را در کنار هم برده اند و باور دارند که می توانند در کنار هم دوباره کشورشان را بسازند. لوچ پیروزی حزب کارگر در سال 1945 را در میان تمامی نحله های فعال سیاسی به نمایش می گذارد که در آن دوران مشتمل بودند بر کارگران، اتحادیه گرایان و اقتصاددانان. ما نتیجه این فرآیند را در «سرویس بهداشت ملی» و مالکیت عمومی ابزارها و صنایع حمل و نقل می بینیم و نیز شاهد هستیم که بعد از دوران تاچریسم بر سر افراد بازمانده از اهداف و مزایای اجتماعی چه آمد. لوچ موفق می شود یک تکه از تاریخ را بگیرد و نشان دهد که چه درس هایی باید از آن گرفت که امروزه اهمیت داشته باشند؛ یعنی در زمانی که دولت ها در سرتاسر دنیا در تاش هستند تا در ادوار قدرتشان منافع گروهی اندک را علیه موانع عده ای کثیر به موازنه برسانند. در مقام یک فیلم ساز کن لوچ سبک کاری متفاوتی با کاراکترهایی که در فیلم هایش حضور دارند برمی گزیند. برخلاف مدل سنتی هالیوود او مقام و رسته خودش را دست بالا نمی گیرد بلکه بیش تر به یک روح جمعی، یک آرزوی عمومی برای ایجاد هماهنگی و احترام بین عوامل و کار می اندیشد. او به خاطر وفاداری و کار مداومش با یک گروه ثابت متشکل از ربه کا اوبراین تهیه کننده و پل اورتی فیلم نامه نویس می شناسند. اما چه چیزهای دیگری می توان از 45 سال حضور او در عرصه سینما آموخت؟

[ منبع این خبر سایت آکاایران-بیوگرافی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «آشنایی با فیلم ساز معروف کارگردان کن لوچ -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات