ارزشمندترین تیم های یورو 2016(+نمودار)

پول نیوز، سمیه علی اصغری - فوتبال به عنوان جذاب ترین ورزش گروهی در جهان همچنان در کانون توجه قرار دارد. این اقبال موجب شده تا فوتبال نه تنها یک ورزش بلکه تجارتی با گردش مالی عظیم باشد که زیرمجموعه های رسمی و غیررسمی بسیاری در کنار آن مشغول به فعالیت هستند.

با آنکه لیگ های باشگاهی در کشورهای مختلف _و بویژه صاحبان سبک در فوتبال_ با حرارت زیادی از جانب مخاطبان دنبال می شود و به تبع تجارت پرسودی را ایجاد می کند اما نقطه اوج این ورزش در واقع به رویدادهای بین المللی آن باز می گردد. جایی که گردهمایی های فوتبالی مانند جام جهانی، جام باشگاه ها در قاره های مختلف و ... میلیون ها بیننده را سرگرم خود می کند و در کنار این استقبال، کسب و کار مرتبط نیز به شدت رونق می گیرد؛ از حق پخش و پوشش تلویزیونی مسابقات گرفته تا هزینه های تبلیغات و زمینه سازی برای جابجایی بازیکنان همه چیز رنگ و بوی فوتبالی دارد.

نزدیک شدن به زمان برگزاری جام ملت های اروپا 2016 یا فوتبالی تر بگوئیم یورو 2016 موجب شده تا اطلاعات و آمار مختلفی در رابطه با این رویداد مهم ورزشی منتشر شود. در یکی از جالب ترین این گزارش ها مرکز تحقیقات آماری "ای ای تی" لیستی از ارزشمندترین تیم های حاضر در رقابت های این دوره ارائه کرده است. در صدر این لیست تیم ملی آلمان با 421.4 میلیون پوند قرار دارد. اعداد مورد اشاره در لیست در واقع از تجمیع ارزش بازیکنان حاضر در تیم های ملی هر کشور حاصل شده است.

 ارزشمندترین تیم های یورو 2016(+نمودار)

 

اطلاعات نمودار عبارتند از:

آلمان 421.50 میلیون پونداسپانیا: 418.13 میلیون پوندبلژیک: 345.68 میلیون پوندانگلیس: 334.50 میلیون پوندفرانسه: 323.63 میلیون پوندپرتغال: 241.29 میلیون پوندکرواسی: 204.20 میلیون پوندایتالیا: 204.01 میلیون پوندترکیه: 139.59 میلیون پوندلهستان: 131.50 میلیون پوندسوئیس: 129.41 میلیون پوندولز: 126.41 میلیون پوندروسیه: 100.13 میلیون پونداتریش: 96.29 میلیون پونداوکراین: 93.13 میلیون پونداسلواکی: 68.33 میلیون پوندجمهوری ایرلند: 67.02 میلیون پوندسوئد: 65.18 میلیون پوندجمهوری چک: 48.39 میلیون پوندرومانی: 41.99 میلیون پوندایسلند: 31.85 میلیون پوندآلبانی: 30.67 میلیون پوندایرلند شمالی: 26.94 میلیون پوندمجارستان: 20.49 میلیون پوند

 برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

 

دور نخست مرحله گروهی

 

جمعه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت دنی، فرانسه - رومانی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه اول)

 

شنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۳۹۵): شهر لنس، آلبانی - سوئیس، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه اول)

 

شنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۳۹۵): شهر بوردو، ولز - اسلواکی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه دوم)

 

شنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۳۹۵): شهر مارسی، انگلیس - روسیه، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه دوم)

 

یکشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۵): شهر پاریس، ترکیه - کرواسی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

 

یکشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۵): شهر نیس، لهستان - ایرلند شمالی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

 

یکشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیل، آلمان - اوکراین، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه سوم)

 

دوشنبه ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۳۹۵): شهر تولوز، اسپانیا - جمهوری چک، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

 

دوشنبه ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت دنی، ایرلند جنوبی - سوئد، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه پنجم)

 

دوشنبه ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیون، بلژیک - ایتالیا، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه پنجم)

 

سه شنبه ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد ۱۳۹۵): شهر بوردو، اتریش - مجارستان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه ششم)

 

سه شنبه ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت اتین،پرتغال - ایسلند، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه ششم)

 

دور دوم گروهی

 

چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیل، روسیه - اسلواکی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه دوم)

 

چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۵): شهر پاریس، رومانی - سوئیس، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه اول)

 

چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۵): شهر مارسی، فرانسه - آلبانی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه اول)

 

پنج شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۵): شهر لن، انگلیس - ولز، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه دوم)

 

پنج شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیون، اوکراین - ایرلند شمالی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

 

پنج شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت دنی، آلمان - لهستان، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه سوم)

 

چمعه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۵): شهر تولوز،ایتالیا - سوئد، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه پنجم)

 

جمعه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت اتین،جمهوری چک - کرواسی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه چهارم)

 

جمعه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۵): شهر نیس،اسپانیا - ترکیه، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه چهارم)

 

شنبه ۱۸ زوئن (۲۹ خرداد ۱۳۹۵): شهر بوردو، بلژیک - ایرلند جنوبی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه پنجم)

 

شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد ۱۳۹۵): شهر مارسی، ایسلند - مجارستان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه ششم)

 

شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد ۱۳۹۵): شهر پاریس، پرتغال - اتریش، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه ششم)

 

دور سوم گروهی

 

یکشنبه ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیل، سوئیس - فرانسه، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه اول)

 

یکشنبه ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۳۹۵): شهر لیون، رومانی - آلبانی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه اول)

 

دوشنبه ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۳۹۵): شهر سنت اتین، اسلواکی - انگلیس، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه دوم)

 

دوشنبه ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۳۹۵): شهر تولوز، روسیه - ولز، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه دوم)

 

سه شنبه ۲۱ ژوئن (۱ تیر ۱۳۹۵): شهر پاریس، ایرلند شمالی - آلمان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

 

سه شنبه ۲۱ ژوئن (۱ تیر ۱۳۹۵): شهر مارسی، اوکراین - لهستان، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه سوم)

 

سه شنبه ۲۱ ژوئن (۱ تیر ۱۳۹۵): شهر بوردو، کرواسی - اسپانیا، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

 

سه شنبه ۲۱ ژوئن (۱ تیر ۱۳۹۵): شهر لن، جمهوری چک - ترکیه، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه چهارم)

 

چهارشنبه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۳۹۵): شهر لیون، مجارستان - پرتغال، ساعت۲۳:۳۰  (گروه ششم)

 

چهارشنبه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۳۹۵): شهر سنت دنی،ایسلند - اتریش، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه ششم)

 

چهارشنبه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۳۹۵): شهر نیس، سوئد - بلژیک، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه پنجم)

 

چهارشنبه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۳۹۵): شهر لیل، ایتالیا - ایرلند جنوبی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه پنجم)

 

مرحله یک هشتم نهایی

 

شنبه ۲۵ ژوئن (۵ تیر ۱۳۹۵): شهر سنت اتین، تیم دوم گروه اول - تیم دوم گروه سوم، ساعت ۱۷:۳۰ (بازی اول)

 

شنبه ۲۵ ژوئن (۵ تیر ۱۳۹۵):شهر پاریس، برنده گروه دوم - تیم سوم گروه اول/سوم/چهارم، ساعت ۲۰:۳۰ (بازی دوم)

 

شنبه ۲۵ ژوئن (۵ تیر ۱۳۹۵): شهر لن، برنده گروه چهارم - تیم سوم گروه دوم/پنجم/ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (بازی سوم)

 

یکشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیر ۱۳۹۵): شهر لیون، برنده گروه اول - تیم سوم گروه سوم/چهارم/پنجم، ساعت ۱۷:۳۰ (بازی چهارم)

 

یکشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیر ۱۳۹۵): شهر لیل، برنده گروه سوم - تیم سوم گروه اول/دوم/ششم،ساعت ۲۰:۳۰ (بازی پنجم)

 

یکشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیر ۱۳۹۵): شهر تولوز، برنده گروه ششم - تیم دوم گروه پنجم،ساعت ۲۳:۳۰ (بازی ششم)

 

دوشنبه ۲۷ ژوئن (۷ تیر ۱۳۹۵): شهر سنت دنی، برنده گروه پنجم - تیم دوم گروه چهارم، ساعت ۲۰:۳۰ (بازی هفتم)

 

دوشنبه ۲۷ ژوئن (۷ تیر ۱۳۹۵): شهر نیس، تیم دوم گروه دوم - تیم دوم گروه ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (بازی هشتم)

 

مرحله یک چهارم نهایی

 

پنجشنبه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر ۱۳۹۵): شهر مارسی، برنده بازی اول - برنده بازی سوم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی اول)

 

جمعه ۲ جولای (۱۱ تیر ۱۳۹۵): شهر لیل، برنده بازی دوم - برنده بازی ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی دوم)

 

شنبه ۳ جولای (۱۲ تیر ۱۳۹۵): شهر بوردو، برنده بازی پنجم - برنده بازی هفتم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی سوم)

 

یکشنبه ۴ جولای (۱۳ تیر ۱۳۹۵): شهر سنت دنی، برنده بازی چهارم - برنده بازی هشتم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی چهارم)

 

مرحله نیمه نهایی

 

چهارشنبه ۶ جولای (۱۶ تیر ۱۳۹۵): شهر لیون، برنده یک چهارم نهایی اول - برنده یک چهارم نهایی دوم، ساعت ۲۳:۳۰ (نیمه نهایی اول)

 

پنج شنبه ۷ جولای (۱۷ تیر ۱۳۹۵): شهر مارسی، برنده یک چهارم نهایی سوم - برنده یک چهارم نهایی چهارم، ساعت ۲۳:۳۰ (نیمه نهایی دوم)

 

فینال

 

یکشنبه ۱۰ جولای (۲۰ تیر ۱۳۹۵)، شهر سنت دنی، برنده نیمه نهایی اول - برنده نیمه نهایی دوم، ساعت ۲۳:۳۰

 

(تمامی ساعات به وقت تهران هستند)

[ منبع این خبر سایت عصر ایران-ورزشی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ارزشمندترین تیم های یورو 2016(+نمودار)» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات