یک جامعه شناس: اغلب متون موجود در باره ویژگی ایرانیان معتبر نیست

ایران همواره در مرکزمطالعات مورخان، فیلسوفان، اندیشمندان و روزنامه نگاران غربی بوده است چنانکه آنان با سفر به کشورمان درصدد برآمده اند تا نسبت به فرهنگ و خلقیات ماه شناخت پیدا کنند.
شواهد تاریخی و مشاهدات عینی نشان می دهد که در رفتار فرهنگی ایرانیان رویکردی جهان گرایانه وجود دارد که باعث شده آمادگی پذیرش و جذب فرهنگ های دیگر و رابطه متقابل اثرگذاری و تاثیر پذیری با دیگر قومیت ها را داشته باشند ، اقوام و فرهنگ های دیگر را با خود بیگانه نشمارند و به جای دفع و رد آنها و سر در لاک خود فرو بردن ، به همدلی و سازگاری با آنان گرایش داشته باشند.
هدف اصلی از این گفت وگو که در ادامه مطالعه خواهید کرد آن است که به سوالاتی پاسخ داده شود مبنی بر اینکه ؛ جامعه ایرانی چه ویژگی ها و صفات اخلاقی دارد؟ واین صفات اخلاقی را که تاکنون ازسوی گردشگران ؛ سفیران یا سفرنامه نویسان خارجی ... نگارش شده است ؛ چگونه باید تحلیل کرد؟
دکتر آرمین امیر جامعه شناس‌ ؛ به تحلیل و بررسی خلقیات ایرانیان پرداخته و دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کرده است .
امیر دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه تهران و پژوهشگر فرهنگ و منش ملّی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است و تاکنون تحقیقات متعددی در حوزه مسائل اجتماعی به انجام رسانده است .

**س: شناسایی ویژگی ها و صفات اخلاقی جامعه ایرانی را چگونه تحلیل می کنید ؟
- متأسفانه تا به امروز به شکل معتبر و مفیدی روی این موضوع کار نشده است. نخست ؛ این که متون موجود دربارۀ ویژگی های ایرانیان اغلب معتبر نیستند، بدین معنی که این صفات را با روش های قابل اتکاء حاصل نکرده اند. آنچه ما اعتبار در علوم اجتماعی می نامیم همان صحّت است، یعنی درست بودن.برای این که یک خصیصه را ویژگی ایرانیان بدانیم باید مراحلی طی شود که در متون موجود این مراحل طی نشده است.
دوم؛ برشمردن این ویژگی ها تاکنون برای ما مفید نبوده زیرا به درستی معطوف به چیزی نشده است. البته که نوک پیکان ویژگی هایی که به جامعۀ ایرانی نسبت داده می شود، متوجه نبود توفیق ما در قرار گرفتن در زمرۀ کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی است اما ارزیابی خلقیات ما به نحوی نبوده که کار نویسندگان این حوزه به نتیجۀ ملموس و قابل تبدیل به خط مشی ها منتهی شود.
مهمترین دلیل اش هم نساختن شاخص ها است. اگر چیزی قرار است مفید واقع شود باید قابل سنجش، تبدیل به برنامه، اجرا و قابل پایش باشد. به جز چند نویسندۀ انگشت شمار، باقی کسانی که در این حوزه تولید ادبیات می کنند فهرست بلندبالایی از خلقیات منفی ما ارایه می کنند که خواننده و سیاست گذار را در دریایی از داده های پردازش نشده رها می کند. بنابراین کسی نمی فهمد از کجا باید شروع کرد. بالاخره همیشه از جایی باید شروع کرد و اگر یک نظریه این را به شما نگوید دچار ابهام، اشتباه، و بی عملی می شوید.

**س: آیا در شناسایی خلقیات جامعه ایران به مسئله تنوع در جامعه ، از نظر جنسی ، قومی و فرهنگی توجه شده است ؟
- با اطمینان بالا می توانم بگویم خیر. کتاب هایی که نوشته شده تفکیکی در این مورد ندارد. دلیل هم روشن است؛ کسی کار کمّی یا کیفی جدّی نکرده است. شما فقط می خوانید و می شنوید که ایرانی ها چنین هستند و چنان. اما نمی بینید که بگویند از همان منظر چه تفاوتی بین زن و مرد ، بی سواد و باسواد ، فقیر و غنی ، کاسب و سیاستمدار ؛ کارگر و سرمایه دار و غیره هست.
در اکثریت قاطع متون خلقیات ایرانی، شما دارید وصف موجودی را می شنوید که می توان آن را «ایرانی نوعی» نامید. یعنی موجودی که نه مرد است نه زن، معلوم نیست چقدر تحصیلات دارد، در چه بازۀ سنی قرار دارد، چقدر سفر کرده است، به کدام حوزۀ قومی یا جغرافیایی در درون ایران تعلق دارد ... ممکن است کسی بررسی کند و بتواند صفت یا صفاتی را پیدا کند که در تمام ایرانیان مشترک است، اما هنوز کسی این کار را انجام نداده است. به چه معنا؟ یعنی کسی نیامده بر اساس متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، طبقۀ اجتماعی، و غیره ویژگی های ایرانیان را بسنجد و بعد نشان بدهد که زن و مرد از نظر این ویژگی ها با هم تفاوتی ندارند؛ یا فقیر و غنی هر دو این شکلی هستند.
البته فراموش نکنیم که ما کلان داده هایی در مورد ایرانیان داریم که بسیار مفصل و معتبر دربارۀ ایرانیان به تفکیک متغیرهای زمینه ای چون سن، جنس، و امثالهم تولید دانش کرده اند به طور مشخص، پژوهش های ملّی که تحت عنوان ارزش ها و نگرش های ایرانیان یا تحت عنوان سرمایۀ اجتماعی جامعۀ ایران انجام شده است. اما این پژوهش ها از سنخ پژوهش های خلقیات شناسی نیستند.

**س : برخی جامعه شناسان معتقدند با ابزار تحلیلی سبک زندگی ، راحت تر و دقیق تر می توان خلقیات جامعه ایرانی را شناسایی کرد. دیدگاه حضرتعالی درمورد این مولفه چیست؟
-موافقم. و این موافقت به این معنا نیست که سبک زندگی تمام خصوصیات لازم برای جایگزینِ خلقیات شدن را دارا است. این طور نیست، بلکه سبک زندگی مزیت هایی دارد که ممکن است مفاهیم دیگر هم داشته باشند. اولاً، سبک زندگی یک شاخص است اما خلقیات حداقل هنوز تبدیل به شاخص نشده است. وقتی از سبک زندگی صحبت می کنید در واقع مجموعه ای از متغیرها را در قالب یک شاخص تجمیع کرده اید که وزن هر شاخص و تأثیرگذاری آن مشخص است و این شاخص قابل سنجش کمّی و کیفی است.
دیگر آن که استفاده از مفهوم سبک زندگی یک تفاوت مهم هستی شناختی ایجاد می کند. وقتی ما از خلقیات صحبت می کنیم، این اصطلاح با خود میزانی از ذات انگاری را حمل می کند. یعنی ویژگی ها و صفات ته نشین شده که گویی چندان قابل تغییر نیستند. اما سبک زندگی، پویایی را تداعی می کند. فرد و جامعه می تواند در فواصل بسیار کوتاه سبک زندگی های متفاوتی اختیار کند. باز هم تأکید کنم منظور من این نیست که بحث خلقیات را رها کنیم و تمام مشق های مان را از روی سبک زندگی بنویسیم؛ هر مفهومی مزیت ها و معایب خودش را دارد، استفاده ها و کمبودهای خود را دارد.

** س : کارشناسان علوم اجتماعی براین باورند ایرانیان از لحاظ آینده نگری و جهت گیری در درازمدت در مرتبه های بسیار پایین ترند و تمایل به انباشت ندارند و می خواهند به سرعت نتیجه کار خود را ببینند . نظر شما در مورد این دیدگاه چیست ؟
- این ها تقریباً توصیفات غلطی از وضعیت حال جامعۀ ایران نیست اما باید پرسید که در کدام ژانر مطرح می شوند. گفتم «وضعیت حال» که بدانید این یک توصیف ایستا است، یعنی در فاصلۀ کوتاهی می تواند دگرگون شود. دوم این که این توصیفات نسبی هستند اما به شکل مطلق بیان می شوند. مثلاً جملۀ «ایرانی ها تمایل به انباشت ندارند» را در نظر بگیرید. یک جور کلّی سازی غیرمجاز در این توصیف وجود دارد. تمایل به انباشتِ چه؟ آیا اصلاً به انباشت هیچ چیزی تمایل نداریم؟ نه ثروت، نه دانش، نه روابط فرهنگی و خانوادگی و نه هیچ چیز دیگر؟ درست این است که بگوییم امروز، یا در دورۀ تاریخی مشخصی که داده های اقناع کننده برای آن داریم، نسبت به فلان جوامع تمایل کمتری به انباشت داریم.
این شکل از بیان موضوع، از عاملان اصلی هم غفلت می کند. جملۀ «ایرانیان از لحاظ آینده نگری و جهت گیری در دراز مدت در مرتبه های بسیار پایین رتبه بندی جهانی قرار دارند»، اگر صحیح هم باشد، تأکید صرف بر آن که تا کنون اساس ژانر خلقیات نویسی همین تأکیدها بر خلقیات است ما را از متغیرهایی که خودِ آینده نگری و جهت گیری درازمدت را شکل می دهند غافل می کند.
فرضاً قبول که برای رسیدن به پیشرفت و توسعه باید صبور و آینده نگر باشیم، اما دقت کنید که نمی توانیم برای توسعۀ بیشتر، از آینده نگر کردن افراد جامعه شروع کنیم. یعنی نمی توانیم برنامۀ مستقلی تهیه کنیم که ایرانیان را آینده نگرتر کنیم، چون آینده نگری و سایر چیزهایی که خلقیات نامیده می شوند تحت کنترل متغیرهای دیگری هستند. یا بهتر بگویم تحت کنترل وضعیت های نهادی هستند. وضعیت های نهادی هستند که با ایجاد حسّ نبود امنیت و ناپایداری، به افراد نشانه می فرستند که تو برای موفقیت زیاد وقت نداری، باید سریع کارها را به سرانجام برسانی، به سود کم قانع باش، و سرمایه ای که داری امروز استفاده کن شاید فردا بر باد رود یا به تاراج ببرند.

**س: برخی جامعه شناسان معتقدند، میل به پیشرفت و موفقیت در ایرانیان بسیار بالاست و در جامعه ایرانی امید وجود دارد و این جامعه می خواهد زندگی کند .این مولفه را چگونه تحلیل می کنید؟
- این عبارات را من در یکی از سخنرانی های دکتر فراستخواه شنیدم و طبیعتاً ایشان برای آن دادۀ قابل اتکائی دارند که در همان جلسه هم مطرح کردند. بنابراین من دیگر به این قسمت بحث ورود نمی کنم. سعی می کنم نشانه های دیگری ارایه کنم. چرا ایرانی ها امروزه تا این حد شیفتۀ تحصیلات شده اند؟
بخشی از این شیفتگی را می توان با مدرک گرایی تبیین کرد. اما همۀ کسانی که تحصیل می کنند آنانی نیستند که برای فخر فروختن یا افزایش یافتن پایۀ حقوق شان درس می خوانند. حتی اگر فقط همین ها هم باشد، در واقع هرچه باشد و هرقدر هم که کاذب و منفی تلقّی شود، باز هم نشان می دهد این افراد در پی بهبود وضعیت خودشان یعنی بهبود وضعیت درآمد و پرستیژ اجتماعی اند . یا چرا نرخ مهاجرت در ایران بالاست؟ هم مهاجرت درون کشوری و هم مهاجرت به بیرون از ایران؟ این آدم ها می خواهند تغییری در زندگی شان به وجود آورند ؛ می خواهند بهتر زندگی کنند و با وجود این که پنجره های تغییر در این جامعه چندان هم گشوده نیستند باز تلاش می کنند . ما درصد سال دو انقلاب مهم اجتماعی سیاسی داشته ایم، این یعنی می خواهیم چیزهایی تغییر کند و البته امید داریم که این همه سعی می کنیم.
اما دقت کنیم امید را هم که بسنجیم فراز و نشیب دارد. در واقع وقتی از امری اجتماعی فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی صحبت می کنیم باید متوجه باشیم که چه پیچیدگی هایی دارد. و این تمام چیزی است که سعی دارم بگویم. ما باید با شاخص های قابل سنجش ؛ معتبر و مستمر کار کنیم. این که امروز می گویم میل به بهبود شرایط زندگی در ایرانی ها زیاد است بدین معنا نیست که فردا هم همین طور خواهد بود، یا دیروز هم این طور بوده است.
م .خ.**1023**1601**

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «یک جامعه شناس: اغلب متون موجود در باره ویژگی ایرانیان معتبر نیست» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات