ابلاغ قانون عضویت ایران در یک کنسرسیوم

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
 
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا
 
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آیین‌نامه پیوست، عضویت یابد و با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای مواد(10) و (11) منشور مشارکت(کنسرسیوم) و ماده(7) آیین‌نامه آن، رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 
منشور مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)
 
سبکهای کاری و سبکهای زندگی قرن بیستم به طور چشمگیری در قرن بیست‌و‌یکم با توسعه‌ سریع فناوری اطلاعات و گسترش شبکه‌های پیشرفته مانند اینترنت در حال تغییر هستند تجارت الکترونیک که توسط فناوری اطلاعات امکان‌پذیر شده است روابط مرسوم را در میان شرکتها و بین دولت و شهروندان به‌طور قابل انعطاف‌تر و متنوع‌تری ارائه می‌دهد. در نتیجه، اکنون جامعه امکانات و گوناگونی بیشتری نسبت به قبل دارد.
 
تجارت الکترونیک در منطقه‌ آسیا/اقیانوسیه (که از این پس تحت عنوان «منطقه» نامیده می‌شود) امکان بالقوه‌ای برای ایجاد یک جامعه یکپارچه و بدون مرز ایجاد کرده است که از جوامع معمولی و از مرزهای ملی فراتر می‌رود.
 
برای تشخیص جامعه شرح داده شده فوق نیاز به زیرساخت‌هایی با امنیت بالا برای انتشار اطلاعات و تجارت می‌باشد. ایجاد زیرساخت کلید عمومی‌هایی (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، و ایجاد راه‌حل‌های ایمنی با تبادل اطلاعات از جمله ضرورتهای دستیابی به این هدف می‌باشد. (پی.کی.آی.) و سازوکارهای یک کشور/منطقه باید بازتابنده‌ نظام قانونی کشور/منطقه و فناوری باشند و بنابراین ضرورتاً قابلیت تبادل اطلاعات با راه‌حل‌های دیگر را ندارند. از این‌رو، تلاش زیادی باید صورت پذیرد تا قابلیت تبادل اطلاعات امن در میان (پی.کی.آی.) کشور/منطقه و راه‌حل‌های امنیتی به عنوان یک زیرساخت، توسعه داده شوند. بخش خصوصی که از تجارت الکترونیک استفاده خواهد کرد باید تلاش کند تا بر موانع مختلف مختص هر کشور یا منطقه فائق آید.
 
بر مبنای درک فوق، بدینوسیله ما ایجاد مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا را اعلان می‌کنیم و موافق همکاری برای تهیه راه‌حل‌هایی برای موضوعات مشترک هستیم تا به ایجاد (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، استانداردسازی راه‌حل‌های امنیتی با قابلیت تبادل اطلاعات در داخل منطقه [آسیا]، و تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه بپردازیم.
 
ماده1ـ (نام )
 
نام سازمان، «مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)» می‌باشد (که از این پس تحت عنوان «مشارکت(کنسرسیوم)» نامیده می‌شود ).
 
ماده2ـ (اهداف )
 
اهداف مشارکت(کنسرسیوم) ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات بین (پی.کی.آی.) و راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در منطقه و فعال‌سازی تجارت الکترونیک با استفاده از (پی.کی. آی.) و راه‌حل‌های امنیتی می‌باشد.
 
ماده3ـ (اصول اساسی )
 
اعضای مشارکت(کنسرسیوم) باید اصول اساسی زیر را برای دستیابی به اهداف تصریح‌شده در ماده (2) رعایت کنند:
 
1ـ تشخیص دهند که اولویت اول تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه در منطقه است، مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های مشترک اعضاء را برای شناسایی مشکلات فراحوزه‌ای و راه‌حل‌های آنها را برای منافع متقابل همه‌ اعضاء هماهنگ خواهد کرد.
 
2ـ مشارکت(کنسرسیوم) در همه فعالیت‌های خود، به تفاوت‌ها در مناطق مانند نظامهای قانونی و توسعه‌ فناوری منطقه احترام خواهد گذاشت و هر تلاشی را در رابطه با حمایت کامل از همه اعضاء به عمل خواهد آورد تا به حل مشکلات فرامنطقه‌ای برای دستیابی به قابلیت تبادل اطلاعات کمک کند.
 
3ـ مشارکت(کنسرسیوم) به عنوان یک سازمان خوداتکاء و همچنین غیرانتفاعی عمل خواهد کرد و همه‌ فعالیت‌های مشارکت(کنسرسیوم) از طریق تلاشهای داوطلبانه و انگیزه‌های اعضاء انجام خواهد شد.
 
ماده4ـ (فعالیت‌ها )
 
مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های ضروری زیر را برای کمک به حل موضوعات فرامنطقه‌ای به منظور دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (2) و همچنین رعایت اصول اساسی تصریح شده در ماده (3) انجام خواهد داد.
 
1ـ برگزاری هم‌نشستها و فراهمایی و ارتقای تبادل اطلاعات با هدف شناسایی موضوعات فنی و سازمانی فرامنطقه‌ای
 
2ـ انجام بررسی‌های مورد نیاز، ارزیابی‌ها، طرحهای آزمایشی، آموزش‌های فنی و انتشارات، و تسهیل بحثها در گروههای کاری برای شناسایی؛ مشخص نمودن و حل موضوعات مربوط
 
3ـ توسعه‌ استانداردهای مشارکت(کنسرسیوم)، توصیه‌های سیاستی و تدارکاتی، مشارکت در استانداردسازی بین‌المللی و ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات برای راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم )
 
4-ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات (پی.کی. آی.) برنامه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر (پی.کی.آی.) و تجارت الکترونیک با قابلیت تبادل در میان اعضای مشارکت(کنسرسیوم )
 
5 ـ انجام خدمات مشاوره‌ای در رابطه با امنیت اطلاعات برای کمک به سازمان‌ها و شرکتهای دیگر در منطقه به منظور بهبود قابلیت تبادل اطلاعات راه‌حل‌های امنیتی آنها
 
6 ـ مطالعه و مقایسه اقدامات و نظامهای قانونی در رابطه با مبادلات الکترونیکی
 
7ـ همکاری مؤثر با سایر مناطق از طریق فعالیت‌های مختلف مرتبط با تجارت الکترونیکی
 
8 ـ ارتقای روابط دوستانه در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم )
 
9ـ انجام هرگونه فعالیت ضروری و مناسب برای دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (2 )
 
ماده5 ـ (عضویت )
 
مشارکت(کنسرسیوم) باید چهار گروه عضو داشته باشد: عضو اصلی، عضو شرکتی، عضو ان.پی.اُ.(سازمان غیرانتفاعی) و عضو منفرد یا فردی
 
1ـ عضو اصلی
 
الف ـ تنها یک سازمان در یک کشور/ منطقه در منطقه باید به عنوان یک عضو اصلی مشارکت(کنسرسیوم) پذیرفته شود. هر عضو اصلی باید منحصراً نماینده‌ کشور/ منطقه مربوط خود در منطقه باشد.
 
ب ـ درخواست‌های عضویت اصلی باید به دبیرخانه ارسال شود و به تأیید کارگروه راهبری برسد.
 
پ ـ عضو اصلی باید توسط اعضای شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط از طریق سازوکار محلی خود تعیین شود. اگر بیش از یک سازمان درخواست عضویت اصلی از یک کشور/منطقه خاص را بدهد، همه‌ متقاضیان باید درخواست خود را اطلاع دهند. اگر عضو اصلی نتواند به‌طور موفقی توسط سازوکار محلی تعیین شود، مشارکت(کنسرسیوم) باید انتخاباتی برای انتخاب یک عضو اصلی ترتیب دهد که فقط می‌تواند دو دور داشته باشد. هر عضو شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط باید حق دادن یک رأی را داشته باشد. اگر هیچ متقاضی برنده اکثریت آراء در انتخاب عضو اصلی نشود، همه متقاضیان باید تا سال مالی بعدی سلب صلاحیت شوند.
 
2ـ عضو شرکتی
 
الف ـ عضویت شرکتی باید برای همه شرکتها باز (ممکن) باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو شرکتی باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.
 
ب ـ درخواست‌های عضو شرکتی باید به دبیرخانه ارسال شوند و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید نظرات عضو اصلی مربوط را بر طبق آدرس دائمی متقاضی عضو شرکتی جویا شود.
 
3ـ عضو ان.پی.اُ.
 
الف ـ عضویت ان.پی.اُ. باید برای همه ان.پی.اُ. باز باشد که براساس منشور مشارکت (کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو ان.پی.اُ. باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.
 
ب ـ درخواست‌های عضو ان.پی.اُ. باید به دبیرخانه ارسال و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید عقاید عضو اصلی مربوط را مطابق با آدرس دائمی متقاضی جویا شود.
 
پ ـ متقاضی عضویت ان.پی.اُ. باید اسناد/گواهینامه‌های دولت محلی را ارائه دهد که نشان دهد متقاضی یک سازمان غیرانتفاعی می‌باشد.
 
4ـ عضو منفرد یا فردی
 
الف ـ عضویت منفرد یا فردی باید برای تک تک افراد باز باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود.
 
ب ـ درخواست‌های عضویت فردی باید

[ منبع این خبر سایت جهان نیوز-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ابلاغ قانون عضویت ایران در یک کنسرسیوم» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات