بارندگی در شمال غرب کشور/گرمای هوا از سه‌شنبه کاسته می‌شود

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻣﻮاﺟﯽ از ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و ﺑﺎرش ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود‪.

احد وظیفه افزود: روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و ﺑﺎرش ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺟﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪

وی تاکید کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﺮ روی ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ درﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎد و ﮔﺮدوﺧﺎک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دﯾﺪ اﻓﻘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬

به گفته وی در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ وزش ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎک دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫در روز دوﺷﻨﺒﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر‪ ،‬ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮاج ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ دﻣﺎ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬

سازمان هواشناسی هوای تهران را صاف و گاهی وزش باد پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۳۵ و ۲۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

[ منبع این خبر سایت مهر-جامعه می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بارندگی در شمال غرب کشور/گرمای هوا از سه‌شنبه کاسته می‌شود» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات