مجوز واردات واگن دست دوم در 3 سال اخیر نداده ایم/ رجا دنبال خرید واگن دست دوم سوئیسی است

معاون راه آهن معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که راه آهن در سه سال اخیر مجوز واردات واگن دست دوم به شرکتهای حمل و نقل ریلی نداده است، گفت: شرکت رجا همچنان قصه واردات واگن دست دوم را از شرکتی سوئیسی را دنبال می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بابک احمدی در نشست خبری با بیان این که درد صنایع ریلی را می دانیم، اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه هدف بلند برای توسعه راه آهن پیش بینی شده بود، همان زمان با همت راه آهن و رجا به دولتی بودن تک تک واگن سازان داخلی ایجاد شدند. واگن سازان ایریکو، ایریکو، پلور سبز و... به واسطه سفارش راه آهن در کشور راه اندازی شدند.

وی با اشاره به این که در ادامه شرکت های خصوصی ریلی تاسیس شدند و قرار شد آنها تولیدات واگن سازان داخلی را خریداری کنند، تصریح کرد: اگر شاخص های سفارش گذاری و تامین منابع مالی از سوی سیستم بانکی انجام شود.

احمدی با بیان این که مشکل ما در این بخش از زمانی شروع شد که بانکها سیستم انقباضی را در پیش گرفتند، بیان کرد: سه سال پیش به این نتیجه رسیدیم که بحث تقاضا و حمایتهای بانکی را ساماندهی کنیم.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که واگن سازان داخلی از بسیاری واگن سازان خارجی بالاتر هستند، گفت: برای اقتصادی کردن سرمایه گذاری در راه آهن افق و هدفی تعریف شد که بر اساس آن برنامه کلانی در راه آهن نوشته شد. مطابق این هدفگذاری باید حمل بار از 24.6 میلیارد تن-کیلومتر به 93.5 میلیارد تن-کیلومتر در سال 1400 افزایش یابد.

احمدی بیان کرد: در بخش مسافری هم همین است اما شیب آن ملایم تر است و از 26.3 میلیون نفر به 45.5 میلیون نفر در سال 1400 افزایش یابد.

وی با بیان این که برای تحقق این اهداف نیازمند ناوگانی هستیم، گفت: برای تحقق هدف حمل بار باید 28 هزار واگن به ناوگان اضافه شود که هم اکنون حدود 22 هزار واگن باری در شبکه ریلی داریم. علاوه بر این باید 1080 لکوموتیو نیز باید تامین شود.

وی با اشاره به این که در بخش مسافری نیز باید 1558 دستگاه واگن برای تحقق اهداف تامین شود، افزود: 20 هزار میلیارد تومان از 35 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 1400 را به عهده بخش خصوصی گذاشتیم و 15 هزار میلیارد تومان دیگر را بر عهده راه آهن گذاشته شد.

* نگاه آخوندی به راه آهن به عنوان متولی حمل و نقل حومه ای

وی با بیان این که نگاه آخوندی این است که راه آهن به عنوان متولی حمل و نقل حومه ای عمل کند، اظهار کرد: در این زمینه برای تحقق اهداف به 650 دستگاه قطار حومه ای نیاز داریم.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که راه آهن منع قانونی برای خرید واگن ندارد، گفت: کاهش هزینه های دوران بهره برداری، کاهش هزینه های مالی، افزایش درآمد درآمد دوران بهره برداری را  برای اقتصادی کردن سرمایه گذاری در مد نظر قرار دادیم.

احمدی با اشاره به عدم حمایت سیستم بانکی، منابعی را با سود پایین در اختیار سرمایه گذاران بخش ریلی قرار داده ایم، افزود: در راستای ابزارهای مد نظر اقتصادی کردن فعالیت های ریلی بحث کمیته تدوین بسته حمایتی از صنایع ریلی تشکیل شد.

وی با اشاره به کاهش حق دسترسی به شبکه ریلی، بیان کرد: یکی از هزینه های بزرگ حمل و نقل ریلی در بخش بار پرداخت می کنند مربوط به حق دسترسی است. در سال 92 57 درصد از حق دسترسی در جیب راه آهن می رفت و 43 درصد به بخش خصوصی می رسید، این در حالی است که در سال های 93،94 و 95 به ترتیب 36 درصد، 28 و 20 درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر این که به دلیل افزایش درآمدهای بخش خصوصی فشار بسیار زیادی به راه آهن وارد شده است، اظهار کرد: امسال درآمد بخش خصوصی به 80 درصد در بخش حمل بار افزایش یافته است.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با یادآوری این که شورای رقابت دستورالعمل خدمات لکوموتیو و نیروی کشش راه آهن را ابلاغ کرد، تصریح کرد: طی سه سال اخیر هزینه های صاحب بار را افزایش نداده ایم، ما سهم راه آهن را کاهش داده ایم.

احمدی با اشاره به برنامه راه آهن برای "تخفیف حق دسترسی به صورت خاص" بیان کرد: در این راستا معافیت حق دسترسی به شبکه ریلی معادل 4 الی 6 میلیون تن کیلومتر به ازای هر دستگاه واگن باری اعطا می شود، این معافیت برای کسانی اعطا می شود که اگن نو وارد شبکه ریلی کند.

وی ادامه داد: در بخش لکوموتیو به سرمایه گذار اعلام کردیم  90 درصد از عملکرد برای لکوموتیوهای آماده به کار بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید را تضمین می کنیم.

وی تضمین سیر روزانه 1200 کیلومتر برای 90 درصد سالنهای مسافری فعال بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید، تضمین سیر روزانه 1200 کیلومتر برای 90 درصد قطارهای خودکشش فعال بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید و تضمین ریشک ناشی از نوسانات نرخ ارز مازاد بر 10 درصد سالانه با استناد به ماده 67 قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از دیگر حمایتهای راه آهن از سرمایه گذاران حوزه ریلی کشور اعلام کرد.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توزیع منابع حاصل از صرفه جویی سوخت (بند ق) بر اساس مصوبات شورای سرمایه گذاری راه آهن، افزود: در حوزه قرارداد مشارکتی، قرارادادهای BOT سیستم سوخت رسانی و قرارداد ROO لکوموتیوهای آلستوم و LDE2100hp (واگذاری رایگان لکوموتیوها به سرمایه گذار به شرط راه اندازی و خرید خدمات و در انتها انتقال مالکیت) اجرایی شده است.

احمدی با بیان این که 50 دستگاه لکوموتیو تولید واگن پارس به همین روش به مناقصه گذاشته شده که مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد، گفت: در حال حاضر برای حدود 10000 دستگاه واگن مسافری، 1000 واگن مسافری و 200 لکوموتیو تقاضای سرمایه گذاری داریم اما متاسفانه سیستم بانکی هنوز روی خوش نشان نداده است.

* تامین مالی بزرگ ترین حلقه مفقوده سرمایه گذاری در بخش ریلی است

وی با تاکید بر این که بزرگ ترین حلقه مفقوده در سرمایه گذاری بخش ریلی تامین مالی است، گفت: یا باید شرکت های لیزینگ تخصصی در کشور ایجاد شود یا به دنبال سرمایه گذار خارجی برویم.

وی با اشاره به فقدان لیزینگهای تخصصی در کشور ادامه داد: سراغ هر سرمایه گذار خارجی می رویم می گوید سهم می خواهم و جاهایی بدون کوتاه آمدن نمی توانستیم موفق شویم.

وی از توافق با بیمه صادرات روسیه برای بخش خصوصی برای تولید واگن در داخل توافق کردیم، گفت: با همین روش در حال مذاکره با کشورهای دیگر هستیم، در فاز اول 5000 واگن باری در واگن سازان داخلی تولید می شود و تامین مالی کل پروژه را صندوق ضمانت صادرات روسیه بر عهده گرفته است.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در قالب این پروژه توافق کردیم 4000 واگن اول به صورت PLB و 1000 واگن به صورت  CLBیعنی 100 درصد در داخل تولید شود.

احمدی با بیان این که این واگن ها توسط سه واگن ساز داخلی واگن پارس، فولاد درخشان و واگن سازی کوثر طی سه سال ساخته می شود، افزود: چنانچه بخش خصوصی نتواند اقساط خود را پرداخت کند، راه آهن واگن ها را به شرکت دیگری واگذار می کند.

وی از برگزاری مناقصه دو پکیج 250 دستگاه واگن مسافری خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد تمرکز در بین واگن سازان داخلی هستیم تا بتوانیم زیرساخت های حمل ونقل ریلی را توسعه دهیم.

انتهای پیام/

[ منبع این خبر سایت تنسیم-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مجوز واردات واگن دست دوم در 3 سال اخیر نداده ایم/ رجا دنبال خرید واگن دست دوم سوئیسی است» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات